หมายเลข ID หัวข้อ : S500054712 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2012

วิธีการแก้ปัญหา ถ้า "WALKMAN" ไม่ทำงานเป็นปกติ

  WALKMAN ไม่ทำงานเป็นปกติ
  ให้ลองทำการชาร์จแบตเตอรี่โดยการเชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานอยู่ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้

  ถ้าท่านทำการชาร์จแบตเตอรี่และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  ให้กดที่ปุ่ม RESET เพื่อทำการรีเซ็ตเครื่อง Walkman ของท่าน

   

  หมายเหตุ:

  • เพื่อทำการรีเซ็ตเครื่อง Walkman ของท่านอย่างปลอดภัย ก่อนที่จะทำการกดปุ่ม RESET ตรวจสอบให้มั่นใจว่า เพลงหรือวิดีโอนั้นไม่ได้กำลังเล่นอยู่
  • ไม่มีการลบข้อมูลหรือการปรับตั้งต่าง ๆ ออกไปโดยการกดปุ่ม RESET นี้
  • เมื่อท่านทำการกดปุ่ม RESET ข้อมูลและการปรับตั้งต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่อาจจะไม่ได้รับการเก็บบันทึกไว้