หมายเลข ID หัวข้อ : 00189506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2018

วิธีการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์.

  รูปภาพประกอบ

  หน้านี้จะแนะนำวิธีการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman.
  เลือกวิธีการที่ตรงกับสภาวะแวดล้อมและจุดประสงค์การใช้งานของท่าน.

  การใช้ซอฟต์แวร์ Sony ทำการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkmanของท่าน
  จะจัดการกับเพลงโดยใช้ซอฟต์แวร์ Sony และทำการโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์ Walkman ของท่าน.

   

  Music CenterMusic Center สำหรับ PC (Windows)
  Content Transfer (Mac)

  หมายเหตุ: ไม่ได้มีเครื่องครบทุกรุ่นที่จะรองรับ Music Center หรือ Content Transferได้. ท่านสามารถตรวจเช็คดูรุ่นเครื่องที่ทำงานร่วมกันได้จากต่อไปนี้:

  ถ้าหากรุ่นเครื่องของท่านทำงานร่วมกันไม่ได้ ท่านสามารถใช้วิธีการด้านล่างหรืออ้างอิงกับคู่มือเครื่องของท่านสำหรับวิธีการโอนถ่ายเพลง.

   

  ให้ใช้วิธีการอื่นในการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman

  สำหรับ Windows :

  สำหรับ Mac OS :