หมายเลข ID หัวข้อ : 00189506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/02/2020

วิธีการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

  หน้านี้จะแนะนำวิธีการถ่ายโอนเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman
  เลือกวิธีการที่เข้ากันได้กับสภาวะแวดล้อมและความประสงค์การใช้ของท่าน

  ข้อสำคัญ: อาจจะมี ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นตัวอื่นที่แตกต่างออกไปให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง Walkman นั้น ๆ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่อง Walkman นั้น ๆ

  การใช้ซอฟต์แวร์ Sony ทำการถ่ายโอนไฟล์เพลงไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่าน

  จัดการกับเพลงโดยใช้ ซอฟต์แวร์ Sony และถ่ายโอนไปให้กับอุปกรณ์ Walkman ของท่าน

  Music Center สำหรับ PC (Windows)
  Content Transfer (Mac) 

   

  หมายเหตุ: การสนับสนุนสำหรับ ซอฟต์แวร์ Media Go ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows กรุณาใช้ ซอฟต์แวร์ Music Center for PC ที่เป็นตัวถัดมาของ ซอฟต์แวร์ Media Go

  สำหรับรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Music center for PC ให้อ้างอิงกับหน้าเว็บ Music Center for PC — อุปกรณ์ที่รองรับได้ 

   

  วิธีการอื่นในการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman