หมายเลข ID หัวข้อ : 00189506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/09/2018

วิธีการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปภาพประกอบ

หน้านี้จะแนะนำวิธีการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman.
เลือกวิธีการที่ตรงกับสภาวะแวดล้อมและจุดประสงค์การใช้งานของท่าน.

การใช้ซอฟต์แวร์ Sony ทำการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkmanของท่าน
จะจัดการกับเพลงโดยใช้ซอฟต์แวร์ Sony และทำการโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์ Walkman ของท่าน.

 

Music CenterMusic Center สำหรับ PC (Windows)
Content Transfer (Mac)
Media GoMedia Go (Windows)
หมายเหตุ: ไม่มีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ Media Go ให้อีกต่อไป.

 

ให้ใช้วิธีการอื่นในการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman

สำหรับ Windows :

สำหรับ Mac OS :