หมายเลข ID หัวข้อ : 00189506 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2021

วิธีการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

  หน้านี้จะแนะนำวิธีการถ่ายโอนเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman
  เลือกวิธีการที่เข้ากันได้กับสภาวะแวดล้อมและความประสงค์การใช้ของท่าน

  ข้อสำคัญ: อาจจะมีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน และวิธีการถ่ายโอนที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง Walkman
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่อง Walkman

  การใช้ซอฟต์แวร์ Sony ทำการถ่ายโอนไฟล์เพลงไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่าน

  จัดการกับเพลงโดยใช้ ซอฟต์แวร์ Sony และถ่ายโอนไปให้กับอุปกรณ์ Walkman ของท่าน

  Music Center for PC (Windows)
  Content Transfer (Mac) 

   

  หมายเหตุ: การสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ Media Go ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ให้ใช้ ซอฟต์แวร์ Music Center for PC  ที่เป็นตัวถัดมาของซอฟต์แวร์ Media Go สำหรับ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้กันได้กับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Music Center for PC ให้อ้างอิงกับหน้าเว็บ Music Center for PC — อุปกรณ์ที่รองรับได้ 


  วิธีการอื่นในการโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่อง Walkman