หมายเลข ID หัวข้อ : 00191249 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2018

วิธีการหารายละเอียดสเปคของ ผลิตภัณฑ์ของ Sony .

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คกับหน้ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดสเปคของผลิตภัณฑ์.
ข้อสำคัญ: รายละเอียดสเปคของบางผลิตภัณฑ์มีไม่อยู่ในรายการ.

หน้าสนับสนุนของ โซนี่
สำหรับ เอเซีย: http://www.sony-asia.com/electronics/support

ตัวอย่างสำหรับ NW-WM1Z

 1. เปิดหน้าสนับสนุน Sony และใส่ชื่อของผลิตภัณฑ์เพื่อทำการค้นหา.
  รูปภาพประกอบ
 2. คลิกที่รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ที่ท่านค้นหา. 
  รูปภาพประกอบ
 3. คลิกที่สเปค ที่อยู่ทางด้านบนซ้ายของผลการค้นหา.
  รูปภาพประกอบ
 4. รายละเอียดสเปคของผลิตภัณฑ์ที่ท่านค้นหาจะแสดงขึ้นมา.
  รูปภาพประกอบ