หมายเลข ID หัวข้อ : 00201180 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/12/2020

วิธีการแสดงรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 บนทีวีโดยใช้ฟีเจอร์การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring)

  การแสดงหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์บนทีวี สามารถทำผ่านทางฟีเจอร์การจำลองหน้าจอ (screen mirroring).

  ข้อสำคัญ:

  • วิธีการแก้ปัญหานี้จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งเวอร์ชันที่เป็น Windows 10 เท่านั้น.
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นรองรับฟีเจอร์ Miracast ได้.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านบนทีวี:

  ใน Sony TV:

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้,
   • สำหรับรุ่นเครื่องที่เป็น Android TV :
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
    2. เลือกที่ Screen mirroring ในกลุ่มของ Apps.

     หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ตัวเลือก Built-in Wi-Fi ในทีวีมีการตั้งค่าไว้ที่ On.
      
   • สำหรับเครื่องรุ่นอื่นที่นอกเหนือจาก Android TV:
    1. กดที่ปุ่ม INPUT บนตัวรีโมทคอนโทรล.
    2. เลือกที่ Screen mirroring.

  ในเครื่องคอมพิวเตอร์:

  1. ตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วยกันได้ไปที่ On.
  2. คลิกที่ปุ่ม Start และในเมนู Start คลิกที่ Settings.

   หมายเหตุ: คีย์ผสมระหว่างWindows Logo + I ก็จะสามารถเข้าสู่หน้าจอ Settings ได้เช่นเดียวกัน.

  3. ในหน้าต่างของ Settings คลิกที่ Devices.
   อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย
  4. คลิกที่ Connected devices ในช่องด้านซ้ายในหน้าจอ Devices.
  5. ในหน้าจอ Connected devices ใน Add devices, คลิกที่ ไอคอน + (Plus) ที่อยู่กับ Add a device.
   รูปภาพประกอบ
  6. เลือกหมายเลขรุ่นของทีวีที่ท่านต้องการจะเพิ่มเข้าไป.