หมายเลข ID หัวข้อ : 00194279 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เข้ากับทีวี ด้วยสาย USB และแสดงคอนเทนท์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คกับ"ผลิตภัณฑ์ที่รองรับได้" ในหัวข้อนี้

  ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android ที่รองรับ และทีวี ด้วยสาย Micro USB เพื่อเพลิดเพลินกับคอนเทนท์ (รูปภาพ, เพลง, วิดีโอ) ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนทีวี ท่านยังสามารถดำเนินการดังกล่าวด้วยตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีได้ด้วยเช่นกัน อ้างอิงกับข้อมูลด้านล่าง สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับได้ และขั้นตอนการใช้งาน

  รูปภาพประกอบคำอธิบายสำหรับการเชื่อมต่อ USB ระหว่างทีวีและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android

  [A] สมาร์ทโฟน Android
  [B] รีโมทคอนโทรลของทีวี


  ผลิตภัณฑ์ที่รองรับได้:

  • ทีวี BRAVIA เครื่องที่ออกวางจำหน่ายในปี 2017 และหลังจากนั้น
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android 4.1 หรือที่ใหม่กว่า
   หมายเหตุ: สมาร์ทโฟน OS อื่น รวมถึง iOS และ Windows ไม่มีรองรับ ฟีเจอร์นี้อาจจะไม่รองรับขึ้นอยู่กับรุ่นของ สมาร์ทโฟน Android นั้น ๆ

  ฟอร์แมทของไฟล์ที่รองรับได้:

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับฟอร์แมทของไฟล์ ต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน


  วิดีโอต่อไปนี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android ด้วยสาย USB และแสดงคอนเทนท์บน BRAVIA TV
  หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดง อาจจะแตกต่างกันไปได้ตามรุ่นของเครื่อง

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  ขั้นตอนการสั่งงาน:

  1. จัดเตรียมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และสาย Micro USB
  2. เชื่อมต่อทีวีและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าด้วยกันด้วยสาย Micro USB
  3. ตั้งค่า USB ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปเป็นโหมด File Transfers หรือ MTP

   ตัวอย่างของหน้าจอ:

   รูปหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
  4. เปิดแอป Media Player ของทีวี
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Media
   3. เลือกที่ Photo, Music หรือVideo
  5. เมื่อท่านเลือก Photo, Music หรือ Video สองโฟลเดอร์จะแสดงดังในรูปภาพต่อไปนี้

   รูปหน้าจอของทีวี
   Category
   คอนเทนท์ในแต่ละโฟลเดอร์จากหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

   Generic
   คอนเทนท์ที่เป็น รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ ทั้งหมด จากหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีโฟลเดอร์ Picture ทั้งในหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น โฟลเดอร์ Picture ทั้งสองจะแสดงออกมาแยกกัน
  6. เลือกคอนเทนท์ด้วย รีโมทคอนโทรลของทีวี สามารถจะใช้คีย์สีต่าง ๆ ทำการสลับระหว่าง Photo, Music และ Video