หมายเลข ID หัวข้อ : 00194279 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2018

วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เข้ากับทีวี ด้วยสาย USB และแสดงคอนเทนท์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟีเจอร์ Smartphone Plug and Play จะอนุญาตให้ท่านใช้งานรีโมทคอนโทรลของทีวีเพื่อรับชมคอนเทนท์(ภาพถ่าย เพลง วิดีโอ) ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android โดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android และทีวี ด้วยสาย Micro USB.

รูปภาพประกอบ

[A] โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android
[B] รีโมทคอนโทรลของ ทีวี


ผลิตภัณฑ์ที่รองรับได้:

 • ทีวี BRAVIA
  • X70xxE ซีรีย์
  • W77xE ซีรีย์, W75xE ซีรีย์W62xE ซีรีย์, W67xE ซีรีย์, W61xE ซีรีย์, W66xE ซีรีย์
  • R4xxE ซีรีย์, R3xxE ซีรีย์
 • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android 4.1 หรือที่ใหม่กว่า
   หมายเหตุ: ไม่รองรับ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการอื่น ๆ, รวมถึง iOS และ Windows.ฟีเจอร์นี้อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android นั้น ๆ.

ฟอร์แมทของไฟล์ที่รองรับได้:

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับฟอร์แมทของไฟล์ ต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน.


ขั้นตอนการสั่งงาน:

 1. จัดเตรียมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และสาย Micro USB.
 2. เชื่อมต่อทีวีและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าด้วยกันด้วยสาย Micro USB.
 3. ตั้งค่า USB ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปเป็นโหมด File Transfers หรือ MTP.

  ตัวอย่างของหน้าจอ:

  รูปภาพประกอบ
 4. เปิดแอป Media Player ของทีวี.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Media.
  3. เลือกที่ Photo, Music หรือ Video.
 5. เมื่อท่านเลือก Photo, Music หรือ Video สองโฟลเดอร์จะแสดงดังในรูปภาพต่อไปนี้.

  รูปภาพประกอบ
  Category
  คอนเทนท์ในแต่ละโฟลเดอร์จากหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ืทโฟน.

  Generic
  คอนเทนท์ที่เป็น รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ ทั้งหมด จากหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน.


  หมายเหตุ: ถ้าหากมีโฟลเดอร์ Picture ทั้งในหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น โฟลเดอร์ Picture ทั้งสองจะแสดงออกมาแยกกัน.

 6. เลือกคอนเทนท์ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี.คีย์สีสามารถที่จะใช้ในการปิดเปิดระหว่าง Photo, Music และ Video ได้.