หมายเลข ID หัวข้อ : 00194279 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เข้ากับทีวี ด้วยสาย USB และแสดงคอนเทนท์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คกับ"ผลิตภัณฑ์ที่รองรับได้" ในหัวข้อนี้.

ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android ที่รองรับได้ และทีวี ด้วยสาย Micro USB เพื่อดูคอนเทนท์(รูปภาพ, เพลง, วิดีโอ) ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น บนทีวี. ท่านยังสามารถดำเนินการดังกล่าวด้วยตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีได้ด้วยเช่นกัน. อ้างอิงกับข้อมูลด้านล่าง สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับได้ และขั้นตอนการใช้งาน.

รูปภาพประกอบ

[A] โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android
[B] รีโมทคอนโทรลของ ทีวี


ผลิตภัณฑ์ที่รองรับได้:

 • ทีวี BRAVIA
  • X70xxE ซีรีส์, X70xxF ซีรีส์, X73xF ซีรีส์, X72xF ซีรีส์
  • W77xE ซีรีส์, W75xE ซีรีส์, W62xE ซีรีส์, W67xE ซีรีส์, W61xE ซีรีส์, W66xE ซีรีส์, W62xF ซีรีส์, W67xF ซีรีส์, W61xF_W66xF ซีรีส์
  • R4xxE ซีรีส์, R3xxE ซีรีส์, RF45x ซีรีส์, R42xF ซีรีส์, R3xxF ซีรีส์<i>
 • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android 4.1 หรือที่ใหม่กว่า
   หมายเหตุ: ไม่รองรับ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการอื่น ๆ, รวมถึง iOS และ Windows. ฟีเจอร์นี้อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android นั้น ๆ.

ฟอร์แมทของไฟล์ที่รองรับได้:

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับฟอร์แมทของไฟล์ ต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน.


วิดีโอต่อไปนี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android ด้วยสาย USB และแสดงคอนเทนท์บน BRAVIA TV.

ขั้นตอนการสั่งงาน:

 1. จัดเตรียมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และสาย Micro USB.
 2. เชื่อมต่อทีวีและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าด้วยกันด้วยสาย Micro USB.
 3. ตั้งค่า USB ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปเป็นโหมด File Transfers หรือ MTP.

  ตัวอย่างของหน้าจอ:

  รูปภาพประกอบ
 4.  เปิดแอป Media Player ของทีวี.
  1.  กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2.  เลือกที่ Media.
  3.  เลือกที่ Photo, Music หรือ Video.
 5.  เมื่อท่านเลือก Photo, Music หรือ Video สองโฟลเดอร์จะแสดงดังในรูปภาพต่อไปนี้.

  รูปภาพประกอบ
  Category
  คอนเทนท์ในแต่ละโฟลเดอร์จากหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

  Generic
  คอนเทนท์ที่เป็น รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ ทั้งหมด จากหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน.


  หมายเหตุ: ถ้าหากมีโฟลเดอร์ Picture ทั้งในหน่วยความจำภายในและภายนอกของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น โฟลเดอร์ Picture ทั้งสองจะแสดงออกมาแยกกัน.
   
 6. เลือกคอนเทนท์ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี. คีย์สีสามารถที่จะใช้ในการปิดเปิดระหว่าง Photo, Music และ Video ได้.