หมายเลข ID หัวข้อ : 00138348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

Android TV ไม่ได้รับการตรวจพบเป็นอุปกรณ์ Chromecast built-in (Google Cast) หรือ ถูกตรวจพบเป็น Android TV แต่การเชื่อมต่อล้มเหลว

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  1. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านอันเเดียวกัน
  2. ต้องมั่นใจว่า แอป Google Cast Receiver หรือ Chromecast built-inไม่ได้ถูกปิดการทำงานใน Android TV™
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่   การตั้งค่า
   3. เลือกที่ แอพพลิเคชั่น
   4. เลือกที่ Google Cast Receiver หรือ Chromecast built-in
   5. ตั้งค่าไปเป็น เปิดใช้งาน
  3. ลบข้อมูลในแอปฟังก์ชัน Cast , Android System WebView และ Chromecast built-in
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่   การตั้งค่า
   3. เลือกที่ แอพพลิเคชั่น
   4. เลือกแอปฟังก์ชัน Cast
   5. เลือกที่ Clear data, จากนั้นเลือกที่ OK
    หมายเหตุ:
    • ทำแบบเดียวกันสำหรับ Android System WebViewและ Chromecast built-in
    • สำหรับแอป ฟังก์ชัน Cast ให้อ้างอิงกับ: https://www.google.com/chromecast/built-in/apps/
  4. รีเซ็ตทีวีและอุปกรณ์โมบาย
   • สำหรับวิธีการรีเซ็ต ทีวีนี้, ให้อ้างอิงกับ : วิธีการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV?
   • สำหรับอุปกรณ์โมบาย, ให้ทำการปิดอุปกรณ์โมบายนั้นชั่วคราว และรอประมาณหนึ่งนาที ก่อนที่จะเปิดขึ้นมาใหม่
  5. อัปเดต ทีวี ด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด
   สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ : ฉันจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ (Firmware) /ซอฟต์แวร์ (Software) บน Android TV ของฉันได้อย่างไร?
    
  6. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งการอัพเดตสำหรับ Android System WebView และ Chromecast built-in
   หลังการยกเลิกการติดตั้งตัวอ้ปเดตนี้ ให้ทำการรีเซ็ตทีวี และทำการอัปิเดตแอปสองตัวนี้ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่   การตั้งค่า
   3. เลือกที่ แอพพลิเคชั่น
   4. เลือกที่ Android System WebView
   5. เลือกที่ Uninstall updates, จากนั้นเลือกที่ OK
   6. กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปที่หน้าจอ แอพพลิเคชั่น
   7. เลือกที่ Chromecast built-in
   8. เลือกที่ Uninstall updates, จากนั้นเลือกที่ OK
   9. หลังการยกเลิกการติดตั้งตัวอัปเดตนี้, ทำการรีเซ็ตทีวี
   10. ทำการอัปเดตแอปข้างต้นทั้งสองไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play store
  7. จาก แอพพลิเคชั่นของฉัน ในแอป Google Play Store , ให้ทำการอัปเดตแอปต่าง ๆ ทั้งหมดที่ติดตั้งในทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  8. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีมีการตั้งค่าเวลาไว้ถูกต้องดีแล้ว
   ถ้าต้องการตั้งวันที่และเวลาของทีวี ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้ วิธีการปรับวันที่และเวลา
  9. ปิดแอป Chromecast-enabled (Google Cast-enabled) ในอุปกรณ์โมบายนั้นและทำการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการปิดหรือรีสตาร์ทแอปต่าง ๆใหม่, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์โมบายของท่าน
  10. รีสตาร์ทเราท์เตอร์ไร้สาย (ถอดปลั๊กเราท์เตอร์ออก และรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อเพาเวอร์เข้าไปใหม่)