หมายเลข ID หัวข้อ : 00138348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/07/2018

Android TV ไม่ได้รับการตรวจพบเป็นอุปกรณ์ Google Cast หรือ Android TV ได้รับการตรวจพบแต่การเชื่อมต่อล้มเหลว.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจเช็คดูขั้นตอนด้านล่าง ถ้าหากมีสิ่งใด ๆ ต่อไปเกิดขึ้น:

 • Android TV ไม่ได้รับการตรวจพบเป็นอุปกรณ์ Google Cast . 
 • มีไอคอน Cast บนอุปกรณ์โมบาย และรุ่นของทีวีได้รับการตรวจพบแต่มีข้อความแสดงความผิดพลาด There was a problem connecting to XXX-XXXXX (มีปัญหาการเชื่อมต่อกับ XXX-XXXXX) (ชื่อรุ่น) แสดงขึ้นมาและการเชื่อมต่อล้มเหลว.


ให้ตรวจเช็คขั้นตอนต่าง ๆ ที่ด้านล่างของหัวข้อนี้ถ้า ไอคอน Cast ไม่มีแสดงในอุปกรณ์โมบาย หรือแม้จะมีแสดง แต่ Cast ไม่ทำงาน.

หมายเหตุ: แต่ละขั้นตอนเหล่านี้แทนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้. ตรวจเช็คดูว่าฟังก์ชัน Google Cast ทำงานหรือไม่หลังการทำแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น.

 • ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านอันเเดียวกัน.

  ท่านสามารถจะทำการตรวจเช็ครายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ตามที่มีในวิดีโอต่อไปนี้ได้.

 • อัปเดตแอป Google Cast ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่แอป Google Play Store ในหมวดของ Apps,
  3. ในแอป Google Play Store ให้หาที่ Google Cast Receiver.

   หมายเหตุ: เมื่อทำการค้นหาใน Google Play Store, จะต้องทำการพิมพ์ชื่อเต็มของแอปเข้าไป ไม่เช่นนั้นทีวีจะไม่หาแอป Google Cast Receiver ไม่พบ.

  4. ในแอป Google Cast Receiver ให้คลิกที่ Update.
  5. ในหน้าจอ Google Play Store App permissions คลิกที่ Continue.

   หมายเหตุ: กระบวนการติดตั้ง จะเริ่มต้นขึ้น.

 • ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีมีการตั้งค่าเวลาไว้ถูกต้องดีแล้ว.

  วิธีการตั้ง วิธีการที่จะได้มาซึ่งเวลา :

  ถ้าหาก BRAVIA TV นั้นเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย:

  สำหรับรุ่นปี 2017 :

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
  4. เลือกที่ Automatic date & time.
  5. เลือกที่ Use network time.

  สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
  4. ตั้ง Automatic date & time ไปที่ On.
  5. ตั้ง Time synchronization ไปที่ Use network-provided time.

  ถ้าหากไอคอน Cast ไม่มีแสดงในอุปกรณ์โมบายหรือ Cast ไม่ทำงานเมื่อกดที่ไอคอน Cast, แม้ว่า เมื่ออุปกรณ์นั้นและทีวี เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

 1. ปิดแอปที่ใช้งาน Google Cast บนอุปกรณ์โมบายนั้น และทำการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการปิดและรีสตาร์ทแอป ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หน้าเว็บสนับสนุน ฯลฯ สำหรับอุปกรณ์โมบายของท่าน.

 2. รีสตาร์ทเราท์เตอร์ไร้สาย. (ถอดปลั๊กเราท์เตอร์ออก และรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อเพาเวอร์เข้าไปใหม่.)
 3. ทำการปิดอุปกรณ์โมบายชั่วคราว และรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะเปิดขึ้นมาใหม่.
 4. ทำการรีเซ็ตทีวี.

  สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้ดูจากต่อไปนี้: วิธีการ รีเซ็ต Android TV