หมายเลข ID หัวข้อ : 00138348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

Android TV ไม่ได้รับการตรวจพบเป็นอุปกรณ์ Chromecast built-in (Google Cast) หรือ ถูกตรวจพบเป็น Android TV แต่การเชื่อมต่อล้มเหลว.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจเช็คดูขั้นตอนด้านล่าง ถ้าหากมีสิ่งใด ๆ ต่อไปเกิดขึ้น:

 • Android TV ไม่ได้รับการตรวจพบเป็นอุปกรณ์ Chromecast built-in (Google Cast). 
 • มีไอคอน Cast บนอุปกรณ์โมบาย และรุ่นของทีวีได้รับการตรวจพบแต่มีข้อความแสดงความผิดพลาด There was a problem connecting to XXX-XXXXX (มีปัญหาการเชื่อมต่อกับ XXX-XXXXX) (ชื่อรุ่น) แสดงขึ้นมาและการเชื่อมต่อล้มเหลว.

ให้ตรวจเช็คขั้นตอนต่าง ๆ ที่ด้านล่างของหัวข้อนี้ถ้า ไอคอน Cast ไม่มีแสดงในอุปกรณ์โมบาย หรือแม้จะมีแสดง แต่ Cast ไม่ทำงาน.

หมายเหตุ: แต่ละขั้นตอนเหล่านี้แทนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้. ตรวจเช็คดูว่าฟังก์ชัน Chromecast built-in (Google Cast) ทำงานได้แล้วหรือไม่ หลังการทำเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน.

 • ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านอันเเดียวกัน.
 • จาก My Apps ในแอป Google Play Store , ให้ทำการอัปเดตแอปต่าง ๆ ทั้งหมดที่ติดตั้งในทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด.

 • ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีมีการตั้งค่าเวลาไว้ถูกต้องดีแล้ว.

  วิธีการตั้ง วิธีการที่จะได้มาซึ่งเวลา :

  ถ้าหาก BRAVIA TV นั้นเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่   Settings.
  3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
  4. สำหรับ A9F, Z9F ซีรีส์:
   เปิด Automatic date & time.
   สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2017 หรือที่ใหม่กว่า(นอกเหนือจากข้างต้น):
   1. เลือกที่ Automatic date & time.
   2. เลือกที่ Use network time.
   สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกจำหน่ายในปี 2016 หรือก่อนหน้านั้น:
   1. ตั้ง Automatic date & time ไปที่ On.
   2. ตั้ง Time synchronization ไปที่ Use network-provided time.

  ถ้าหาก BRAVIA TV นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่   Settings.
  3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
  4. ตั้ง Automatic date & time ไปเป็น Off.
  5. ทำการปรับด้วยตนเองให้กับ Time และ Date.

ถ้าหากไอคอน Cast ไม่มีแสดงในอุปกรณ์โมบายหรือ Cast ไม่ทำงานเมื่อกดที่ไอคอน Cast, แม้ว่าอุปกรณ์นั้นและทีวี จะเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

 1. ปิดแอป Chromecast-enabled (Google Cast-enabled) ในอุปกรณ์โมบายนั้นและทำการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการปิดและรีสตาร์ทแอป ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หน้าเว็บสนับสนุน ฯลฯ สำหรับอุปกรณ์โมบายของท่าน.

 2. รีสตาร์ทเราท์เตอร์ไร้สาย. (ถอดปลั๊กเราท์เตอร์ออก และรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อเพาเวอร์เข้าไปใหม่.)
 3. ทำการปิดอุปกรณ์โมบายชั่วคราว และรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะเปิดขึ้นมาใหม่.
 4. ทำการรีเซ็ตทีวี.

  สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้ดูจากต่อไปนี้: วิธีการ รีเซ็ต Android TV

 


*Google, Android TV, Google Play, Chromecast และ Chromecast built-in เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.