หมายเลข ID หัวข้อ : 00138348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2021

การแสดงภาพจากหน้าจอ อุปกรณ์มือถือ หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ ไปแสดงที่ทีวีไม่สำเร็จ

  เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

   1. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านอันเดียวกัน

   2. ต้องมั่นใจว่าแอป Chromecast built-in หรือ Google Cast Receiver ไม่ได้ถูกปิดไว้ใน Android TV™
    1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ Appsดูแอปทั้งหมด (See all apps) — แสดงแอประบบ (Show system apps)Chromecast built-in หรือ Google Cast Receiverเปิด (Enable) (Android™ 9)
     • เลือกที่  AppsChromecast built-in หรือ Google Cast Receiver — เปิด (Enable) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   3. ลบข้อมูลในแอปฟังก์ชัน Cast , Android System WebView และ Chromecast built-in
    1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่  Apps ดูแอปทั้งหมด (See all apps) — แสดงแอประบบ (Show system apps) — แอปที่ทำหน้าที่ Cast — ลบข้อมูล (Clear data)ตกลง (OK) (Android 9)
     • เลือกที่ Apps— แอปที่ทำหน้า Cast — ลบข้อมูล (Clear data)ตกลง (OK) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
     หมายเหตุ:
     • ทำแบบเดียวกันสำหรับ Android System WebViewและ Chromecast built-in
     • สำหรับแอป ฟังก์ชัน Cast ให้อ้างอิงกับ: https://www.google.com/chromecast/built-in/apps/
   4. ทำการรีเซ็ตทีวี
    สำหรับวิธีการรีเซ็ตทีวี ให้อ้างอิงกับ : วิธีการเริ่มใหม่ (รีเซ็ต) เครื่อง Android TV

   5. รีสตาร์ท อุปกรณ์ใหม่
    หมายเหตุ: สำหรับ อุปกรณ์มือถือ ให้ทำการปิด อุปกรณ์มือถือนั้นชั่วคราว และรอประมาณหนึ่งนาที ก่อนที่จะเปิดขึ้นมาใหม่

   6. อัปเดต ทีวี ด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด
    สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ: วิธีการดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ สำหรับ Android TV ของฉัน

   7. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งการอัปเดตสำหรับ Android System WebView และ Chromecast built-in
    หลังการยกเลิกการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ให้ทำการรีเซ็ตทีวี และทำการอัปเดตแอปสองตัวนี้ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
    1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ Apps ดูแอปทั้งหมด (See all apps) — แสดงแอประบบ (Show system apps)Android System WebViewยกเลิกการติดตั้งอัปเดต (Uninstall updates)ตกลง (OK) (Android 9)
     • เลือกที่ AppsAndroid System WebViewยกเลิกการติดตั้งอัปเดต (Uninstall updates)ตกลง (OK) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
    4. ทำเช่นเดียวกันใหักับ Chromecast built-in
    5. หลังการยกเลิกการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ทำการรีเซ็ตทีวี
    6. ทำการอัปเดตแอปข้างต้นทั้งสองไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play store
   8. จาก แอปพลิเคชันของฉัน ในแอป Google Play Store  ให้ทำการอัปเดตแอปต่าง ๆ ทั้งหมดที่ติดตั้งในทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

   9. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีมีการตั้งค่าเวลาไว้ถูกต้องดีแล้ว
    ถ้าต้องการตั้่งวันที่และเวลาของทีวี ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการปรับวันที่และเวลา
    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเห็นสถานะ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น “เชื่อมต่อแล้ว ไม่มี อินเทอร์เน็ต (Connected, No Internet)” ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าเวลาทีวีของท่านได้มีการตั้งไว้ไปเป็นเวลาของ เครือข่าย (Network Time) แล้ว สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับ : วิธีแก้ปัญหา ข้อความแสดงความผิดพลาด [ไม่ได้เชื่อมต่อกับ เครือข่าย (Network not connected)]

   10. เฉพาะอุปกรณ์มือถือเท่านั้น: ปิดแอปที่ใช้ Chromecast ได้ (Google Cast-enabled) ใน อุปกรณ์มือถือนั้นและทำการเริ่มใช้งานใหม่
    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการปิดหรือรีสตาร์ทแอปต่าง ๆใหม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มือถือของท่าน

   11. รีสตาร์ทเราท์เตอร์ไร้สาย (ถอดปลั๊กเราท์เตอร์ออก และรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อเพาเวอร์เข้าไปใหม่)