หมายเลข ID หัวข้อ : 00191419 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

ไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เสร็จสิ้นได้โดยการใช้เมนูของเครื่องรับโทรทัศน์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีหลายปัจจัยเช่นการเชื่อมต่อและความผิดพลาดในเซิร์ฟเวอร์ ที่อาจจะเป็นตัวกันไม่ให้เครื่องรับโทรทัศน์นั้นทำการอัปเดตซอฟต์แวร์สำเร็จ.

ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างนี้.

 1. ถอดปลั๊กสายไฟกำลังออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่กับเต้ารับไฟหรือดำเนินการ RESET โดยการอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
 2. ตรวจสอบดูสถานะของเครือข่ายของเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านโดยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
  • สำหรับ Android TV:
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Help.
   3. เลือกที่ื Internet Connectivity Symptoms.
  • สำหรับเครื่องรุ่นปี 2014
   1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล.
   2. ไปที่ Settings.
   3. เลือกที่ Network.
   4. เลือกที่ Network Setup.
   5. เลือกที่ View Network settings and status.
   6. เลือกที่ Check Connection.
   7. เลือกที่ Yes.

  หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าการเข้าถึงในตัวเครื่องและอินเตอร์เน็ตของเครื่องรับโทรทัศน์นั้นมีความเสถียรและฟีเจอร์ Physical Connection หรือ Wireless Device on TV มีการตั้งไว้เป็น OK หรือ Found.
  ถ้าหากท่านล้มเหลวในขั้นตอนนี้ กรุณาทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่.

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการเชื่อมต่อ ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.


 3. ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์. อีกครั้ง.

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีข้อความอย่างเช่น New software version is not detected(ตรวจไม่พบซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่), แสดงขึ้นมา ให้รอสักระยะจากนั้นลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง.

 4. ถ้าท่านยังไม่สามารถทำการอัปเดตได้ ให้ลองทำการอัปเดตโดยตนเองโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวใหม่นั้นในเว็ปไซต์สนับสนุนของ โซนี่ ไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB .