หมายเลข ID หัวข้อ : 00191419 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2020พิมพ์

ไม่สามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ได้สำเร็จโดยการใช้เมนูของทีวี.

การอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดไม่ทำงาน.

  มีหลายปัจจัยเช่นความผิดพลาดในการเชื่อมต่อและเซิร์ฟเวอร์ที่จะทำให้เครื่องรับโทรทัศน์นั้นทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่สำเร็จจากการดาวน์โหลดได้อย่างถูกต้องจากเว็บไซต์นี้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  1. ทำการถอดปลั๊กสายไฟกำลังออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่. หรือทำการ RESET ดังด้านล่างนี้
   ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อย(FAQ)ต่อไปนี้สำหรับคำสั่งต่าง ๆในวิธีการ RESET.
  2. ตรวจสอบดูสถานะของเครือข่ายของเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านโดยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
   • สำหรับ Android TV™
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
    2. (สำหรับ Android™ 8.0 เท่านั้น) เลือกไปที่ App.
    3. เลือกที่ Help.
    4. เลือกที่ื Internet Connectivity Symptoms.
   • สำหรับเครื่องรุ่นปี 2014
    1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล.
    2. ไปที่ Settings.
    3. เลือกที่ Network.
    4. เลือกที่ Network Setup.
    5. เลือกที่ View Network settings and status.
    6. เลือกที่ Check Connection.
    7. เลือกที่ Yes.

   หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าการเข้าถึงในตัวเครื่องและอินเตอร์เน็ตของเครื่องรับโทรทัศน์นั้นมีความเสถียรและฟีเจอร์ Physical Connection หรือ Wireless Device on TV มีการตั้งไว้เป็น OK หรือ Found.
   ถ้าหากท่านล้มเหลวในขั้นตอนนี้ กรุณาทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่.

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการเชื่อมต่อ ให้อ้างอิงกับ คำถามที่พบบ่อย(FAQ) ต่อไปนี้.

  3. ตรวจเช็คดูเวอร์ชันใหม่.
   สำหรับวิธีการสั่งงานกรุณาอ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อย(FAQ)ต่อไปนี้:
    วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีข้อความ เช่น New software version is not detected(ตรวจไม่พบซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่), แสดงขึ้นมา ให้รอระยะหนึ่ง จากนั้นลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง.
    
  4. ถ้าท่านยังไม่สามารถทำการอัปเดตได้ ให้ลองทำการอัปเดตโดยตนเองโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวใหม่นั้นในเว็ปไซต์สนับสนุนของ โซนี่ ไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB . การดาวน์โหลดจะถูกโพสต์ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

   

  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.