หมายเลข ID หัวข้อ : 00191377 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/12/2017

หลังการ Initial Setup ฉันเปิดใช้งาน Software update, แต่ดูเหมือนการทำงานจะไม่เสร็จสิ้น.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Software update นี้จะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที.
กรุณารอตลอดเวลาที่มีการแสดงลูกศรหมุนบนหน้าจอ.

ถ้าหากไม่มีลูกศรหมุนบนหน้าจอ ให้กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้, ที่ท่านสามารถเลือกที่ Update later เพื่อเริ่มใช้งานทีวีนั้นได้.
ในกรณีนี้ , ครั้งต่อไปที่ท่านเปิดทีวีขึ้นมา หน้าจอการอัปเดตซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมา และท่านสามารถจะทำการอัปเดตได้.