หมายเลข ID หัวข้อ : 00103893 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2016

BRAVIA TV ใช้เวลาในการเปิดเครื่องนาน (หลายนาที).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การปรับปรุงเวลาเริ่มต้นทำงานของ BRAVIA TV, คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น Quick Start บนทีวีของคุณ:

 1. เลือกที่ SettingsSystem SettingsGeneral Set-upQuick StartOn.

  • เปิดระบบการระบุช่วงเวลาอัตโนมัติที่เหมาะสมที่ Quick Start, เลือกที่ Auto.
  • ตั้งค่าด้วยตนเอง, เลือกที่ Manual → Confirm.

   หมายเหตุ: ถ้า Quick Start
   ถูกเรียกใช้ในขณะที่ทีวีอยู่ที่โหมด standby, โดยทีวีจะใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า.
 2. เลือกที่ Ok.