หมายเลข ID หัวข้อ : 00091178 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019พิมพ์

ทำไมถึงใช้เวลายาวนานก่อนที่ฉันจะได้ยินเสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับทีวี?

    จะใช้เวลา 10 วินาที หรือนานกว่า จึงจะได้ยินเสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับทีวี. เรื่องนี้ สามารถทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยทำตามข้อแนะนำตามด้านล่างนี้.

    • วางทีวีและลำโพงซับวูฟเฟอร์ไร้สายนั้นให้อยู่ใกล้กันมากขึ้น.
    • ห้ามทำการติดตั้งทีวีและลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายไว้ในชั้นวางที่เป็นแบบปิด, ในชั้นวางที่เป็นโลหะ หรือวางไว้ใต้โต๊ะ.
    • ให้เคลื่อนย้ายตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายนั้นออกให้ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น ๆ.