หมายเลข ID หัวข้อ : 00198248 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ข้อผิดพลาด: 2200 แสดงขึ้นมาในทีวีเมื่อพยายามจะเข้าไปในการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ความผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อท่านไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตหายไป..

สภาวะการณ์ที่มีส่วนในข้อผิดพลาดนี้จะรวมถึงการที่มีการใช้งานในเครือข่ายที่หนาแน่น และการรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ .

ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย, ให้เชื่อมต่อทีวีเข้าโดยตรงกับเราท์เตอร์ หรือ โมเด็ม ผ่านทาง สาย Ethernet จะช่วยแก้ความผิดพลาดนี้ได้.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้ต่อไป

หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คสถานะของการเชื่อมต่อหลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว. วิธีการนี้เป็นขั้นตอนทั่วไป ดังนั้นเมนูของทีวีจะดูแตกต่างกันไปเล็กน้อยจากด้านล่าง.

 1. ปิดเพาเวอร์ของเราท์เตอร์ หรือ โมเด็มลงไปนานประมาณ 1 นาที และจากนั้นให้เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง. ข้อสำคัญ: รออย่างน้อย 5 นาที หลังจากทำเพาเวอร์ไซเคิล ก่อนที่จะทำการตรวจเช็คสถานะการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตต่อไป.

 2. ถอดสายไฟ AC ของทีวีออกนาน 1 นาที และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.  

 3. ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับทีวี เพื่อตรวจสอบดูสถานะของเครือข่ายว่าOK. วิธีการนี้ทำได้โดยการกดที่ปุ่ม HOME จากตัวรีโมทที่จัดมาให้และเลือกที่ Settings > Network > Network Set-up > View Network setting and status > Check Connections > เลือกที่Yes. ถ้าผลลัพธ์สำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อที่ดำเนินการไปไม่แสดงเป็น OK ให้ทำตามนี้ขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม.

 4. ทำซ้ำในฟังก์ชันการเซ็ตอัปเครือข่าย. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รับการตรวจเช็คในระหว่างกระบวนการเซ็ตอัปเครือข่ายและปัญหาเก่าหรือ IP address ที่ไม่ถูกต้องจะได้ัรับการแก้ไข.

 5. ถ้าหากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเครื่องรับเป็นของเก่า และปัญหาอาจจะดีขึ้นจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปเป็นอันล่าสุด. อ้างอิงถึง :

  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.


 6. ทำการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน อ้างอิงถึง :

  วิธีการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ให้กลับ ไปเป็นค่าการปรับตั้งเดิมจากโรงงาน.

  หมายเหตุ: หลังการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ท่านอาจจะต้องทำการรีเซ็ตการสื่อสารของเครือข่ายแบบใช้สาย/ไร้สาย. สำหรับวิธีการตั้งการตั้งค่าเครือข่าย, ให้ดูที่ด้านล่าง.

  วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย 
  วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย


 7. ถ้าหากเฟิร์มแวร์ของเราท์เตอร์ของท่านเป็นของเก่า, มีความเป็นไปได้ที่ปัญหาจะดีขึ้นได้โดยการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการอัปเดตเราท์เตอร์ ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเราท์เตอร์่นั้น.


 8. เปลี่ยนค่า Default Domain Name Server (DNS) ไปเป็น Public DNS.
  1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Network.
  4. กดที่ปุ่ม Enter .
  5. เลือกที่ Network Settings.
  6. เลือกที่ Wired/Wireless Setup.
  7. เลือกที่ Custom หรือ Enter Manually.
  8. ใส่ค่า IP Address เข้าไป.

   หมายเหตุ: ค่า IP (Internet Protocol) address จะมีให้จากเราท์เตอร์และสามารถจะหาได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์. ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับตัวเราท์เตอร์ หรือ ติดต่อกับผู้ผลิตเราท์เตอร์นั้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

  9. ป้อนตัวเลข Public DNS ต่อไปนี้: 4.2.2.2 หรือ 8.8.8.8

หมายเหตุ: การใช้ Public DNS มักจะสามารถปรับปรุงความเร็วของเส้นทางอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้นได้ และช่วยแก้ปัญหานี้ได้. อย่างไรก็ตาม ท่านอาจจะยังคงต้องจดบันทึกค่า Default DNS ของท่านเอาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในตอนหลัง.

ข้อสำคัญ:

 • เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการในฟังก์ชัน Refresh Internet content หลังจากที่เครือข่ายทำงานเพื่อที่จะรับคอนเทนท์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดได้. ทำได้โดยการกดที่ปุ่ม Home จากตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้และเลือกที่ Settings > Network > Refresh Internet Content.
 • ความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps หรือสูงกว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโปรแกรม ที่เป็นความคมชัดแบบมาตรฐาน (SD) .
 • ความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขนาด 10 Mbps หรือที่สูงกว่า เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรายการที่เป็น โปรแกรมความคมชัดสูง(HD).