หมายเลข ID หัวข้อ : 00198248 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

Error: 2200 แสดงขึ้นมาในทีวีเมื่อพยายามจะเข้าไปในการเชื่อมต่อของเครือข่าย

  ความผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมาเมื่อท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารของ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
  ความผิดพลาดอาจจะแสดงใน สถานการณ์ที่รูปธรรมเช่น “ฉันไม่่สามารถดูบริการ วิดีโออินเทอร์เน็ตได้” “ในระหว่างที่กำลังดูบริการ วิดีโออินเทอร์เน็ตภาพหายไปในทันที” ฯลฯ

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้:

  หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คสถานะของการเชื่อมต่อหลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  1. เนื่องจากความล่าช้าของการทำงานของในการสื่อสาร มีความเป็นไปได้ที่การสื่อสารกับ อุปกรณ์ใด ๆ อาจจะมีการคับคั่ง ให้รีสตาร์ททีวี หรือ อุปกรณ์สื่อสารโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
   หมายเหตุ:  สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV™ ให้ข้ามขั้นตอนนี้
   1. ปิดเพาเวอร์ของแหล่งจ่ายไฟของทีวี
   2. ถอดปลั๊กของทีวีออก
   3. ถอดปลั๊กของเราเตอร์และโมเด็มออก
   4. เชื่อมต่อปลั๊กของเราเตอร์และโมเด็มเข้าไปอีกครั้งหลังจากผ่านไป 2 นาที
   5. เชื่อมต่อปลั๊กของทีวีเข้าไปอีกครั้ง
   6. เปิดเพาเวอร์จ่ายไฟของทีวีขึ้นมา
   7. หลังจากผ่านไป 5 นาที กรุณาลองทำ Refresh Internet Content ดูสองสามครั้ง
  2. ถ้าหากท่านใช้การสื่อสารแบบ ไร้สาย มีความเป็นไปได้ที่ การสื่อสารจะไม่เสถียรเนื่องจากการรบกวนทางคลื่นวิทยุ ให้ลองตามต่อไปนี้

   ถ้าหากปัญหาหายไปหลังการทำตามขั้นตอนข้างต้น แสดงว่าเกิดจากการสื่อสารระหว่างทีวีและ เราเตอร์ไม่เสถียร ให้ใช้ทีวีโดยเชื่อมต่อกับเราเตอร์ด้วยการเชื่อมต่อแบบใช้สาย หรือหลีกเลี่ยงการใช้ทีวีกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นพร้อมกัน

   • ปิดไฟของอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ก่อน
   • เชื่อมต่อทีวีเข้ากับ เราเตอร์ด้วย การเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย
  3. ถ้าหากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเครื่องรับเป็นของเก่า และปัญหาอาจจะดีขึ้นจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปเป็นอันล่าสุด อ้างอิงถึง:

   วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์

  4. ทำการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน อ้างอิงถึง:
  5. ถ้าหากเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์ของท่านเป็นของเก่า, มีความเป็นไปได้ที่ปัญหาจะดีขึ้นได้โดยการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการอัปเดตเราเตอร์ ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเราเตอร์นั้น
  6. เปลี่ยนค่า Default Domain Name Server (DNS) ไปเป็น Public DNS
   หมายเหตุ:
   • การใช้ Public DNS มักจะสามารถปรับปรุงความเร็วของเส้นทางอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้นได้ และช่วยแก้ปัญหานี้ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจจะยังคงต้องจดบันทึกค่า Default DNS ของท่านเอาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในตอนหลัง
   • ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของขั้นตอนรุ่นตัวอย่างบางรุ่น

  เลือกชนิดทีวีของท่านและลองทำตามดังนี้

  สำหรับ Android TV:

  สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ :