หมายเลข ID หัวข้อ : 00246421 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

Error: 1002 หรือ 2123 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะทำการ อัปเดต Android TV™

  ข้อผิดพลาด 1002 หรือ 2123 จะแสดงขึ้นมาเนื่องจากมีการรบกวนใน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  ถ้าหากท่านใช้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi ทำการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายของท่าน กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการปล่อยคลื่นวิทยุออกมา สิ่งนี้รวมถึงเตาอบไมโครเวฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน

  ถ้าหากข้อผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมาอีกครั้งหลังการปิดการทำงานหรือปิด อุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจจะรบกวนกับสัญญาณคลื่นวิทยุ เราแนะนำให้ทำตามสองวิธีการต่อไปนี้เพื่อหาตัวอัปเดต:

  • เชื่อมต่อเราท์เตอร์ของท่านโดยใช้สาย LAN เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของคลื่นวิทยุ
  • ดาวน์โหลด ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และแฟลชไดรฟ์ USB การดาวน์โหลดจะถูกโพสต์ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  หมายเหตุ:

  • ข้อความ  ข้อผิดพลาด: 1002 หรือ 2123 สามารถแสดงขึ้นมาได้ เมื่อท่านทำการดาวน์โหลด ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์เองใน สภาวะแวดล้อมของเครือข่ายที่มีสัญญาณ Wi-Fi อ่อนมาก ๆ
  • ข้อผิดพลาด: 1002 หรือ 2123 จะไม่แสดงขึ้นมา ถ้าหากทำการ ดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ