หมายเลข ID หัวข้อ : 00197365 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/11/2018

คำถามที่พบบ่อย สำหรับ ฟีเจอร์ BRAVIA TV ARC (Audio Return Channel)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้.

ARC คืออะไร ?
รูปภาพประกอบ

วิธีการ
รูปภาพประกอบ

การแก้ปัญหา
รูปภาพประกอบ