หมายเลข ID หัวข้อ : 00157396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

ไม่ได้ยินเสียงทีวีจากเครื่อง Sound Bar โฮมเธียเตอร์ หรือ ระบบโฮมเธียเตอร์

ไม่มีเสียงหรือได้ยินเสียงเบามาก จากลำโพงซับวูฟเฟอร์ไร้สาย หรือลำโพงเซอร์ราวด์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เลือกอาการของอุปกรณ์ของท่านและทำตามขั้นตอนต่าง ๆ นี้เพื่อแก้ปัญหา ตรวจเช็คกับคู่มือของแต่ละอุปกรณ์ของท่าน สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนรุ่นของเครื่องท่าน.

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเสียงออกมาจาก ลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือ ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง แบบไร้สาย หรือเสียงจาก ลำโพง ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายดังเบา ให้อ้างอิงกับ ไม่มีเสียงออกมาจาก ลำโพงซับวูฟเฟอร์ หรือเสียงออกมาเบา

  ไม่ได้ยินเสียงทีวีจากโฮมเธียเตอร์ หรือ ระบบโฮมเธียเตอร์

  ตรวจเช็คดูเสียงหลังจากการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น

  1. ตัดการเชื่อมต่อของสายระหว่างทีวีของท่านและ ระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ ระบบเสียงในบ้าน และจากนั้นเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่
   • ต้องมั่นใจว่าสายต่าง ๆ ใส่เข้าไปแน่นหนาทั้งสองด้าน
  2. ตรวจสอบดุว่า ทีวีของท่านมีป้าย ARC กำกับที่พอร์ต  HDMI
   • ถ้าทีวีของท่านมีป้าย ARC :
    1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย the HDMI® (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) เข้ากับพอร์ต  HDMI IN (ARC) ในทีวีของท่าน
    2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต TV OUT (ARC) ใน อุปกรณ์เสียงของท่าน

     การเชื่อมต่อ HDMI (ARC)

   • ถ้าหากทีวีของท่านไม่มีป้าย ARC label:
    1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) เข้ากับพอร์ต  HDMI IN ใด ๆ ในทีวีของท่าน
    2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต TV OUT (ARC) ใน อุปกรณ์เสียงของท่าน
    3. เชื่อมต่อสาย ออปติคอลออดิโอ จาก Optical digital audio out ของทีวีไปยัง OPTICAL IN ใน อุปกรณ์เสียงของท่าน

     การเชื่อมต่อ HDMI

  3. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าของ ช่องต่อสัญญาณเสียงออกของทีวีของท่านตั้งไปที่ระบบเสียง ตรวจเช็คกับคู่มือของทีวีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  4. ปิด อุปกรณ์เสียงของท่านและรอนาน 1 นาที จากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่
   • ถ้าหากวิธีการแก้ปัญหาข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ปิดทีวีของท่าน และรอนาน 1 นาที จากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  Control for HDMI หรือ BRAVIA Sync ของทีวีของท่าน และ อุปกรณ์เสียงตั้งไว้ที่  ON
  6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟีเจอร์ ARC ของ อุปกรณ์เสียงของท่านตั้งไว้เป็น ON หรือ AUTO
  7. ตรวจสอบดูว่ามีเสียงออกมาจากทีวี หรือไม่ หลังการเปิดทีวี และจากนั้นเปิด อุปกรณ์เสียง
  8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์เสียงของท่านตั้งอินพุตไว้ที่  TV
  9. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ ช่องต่อสัญญาณเสียงออกของ ทีวี ไปเป็น PCM และตรวจเช็คดูว่ามีเสียงออกมาหรือไม่
   • ถ้าหาก อุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกับทีวี ไม่รองรับ ออดิโอ ที่มีการ บีบอัดมา (เช่น MP3, ACC/HE-AAC, WMA9 Standard, หรือ LPCM) เสียงอาจจะไม่ออกมา ขึ้นอยู่กับชนิดของการส่ง ออกอากาศหรือ วีดีโอ ตรวจเช็คกับคู่มือของทีวี และ อุปกรณ์เสียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  เสียงออกมาเบาจากเครื่อง Soundbar

  มีปุ่มที่ออกแบบไว้บนตัวรีโมทของเครื่อง Sound bar ที่จะช่วยให้ท่านทำการปรับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  1. เปลี่ยน การตั้งค่าของ เสียง (VOICE) ไปเป็น 2
   • กดที่ปุ่ม  เสียง (VOICE บนตัวรีโมท จนกระทั่งท่านเห็น การตั้งค่าของ  UP 2 ในช่องแสดงผลของเครื่อง Soundbar
  2. เพิ่มระดับเสียงของลำโพงซับวูฟเฟอร์ไปที่ 10 หรือสูงกว่า
   • กดที่ปุ่ม SW + บนตัวรีโมทจนกระทั่งท่านเห็น  SW10 (หรือสูงกว่า) ในช่องแสดงผลของเครื่อง Soundbar
  3. ตรวจเช็คดูว่า Night Mode มีการตั้งไว้ที่ ON หรือไม่
   • กดที่ปุ่ม Night บนตัวรีโมทคอนโทรลและดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่