หมายเลข ID หัวข้อ : 00151783 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2019

ฟีเจอร์ Audio Return Channel (ARC) คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟีเจอร์ ARC นี้จะช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องใช้สายออดิโอแบบคอมโปสิตหรือสายเคเบิลใยแสงเมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่อง Audio/Video (A/V) receiver หรือระบบ surround sound เข้ากับทีวี. การเชื่อมต่อสาย HDMI จากเครื่องA/V receiver ที่ใช้งานกับ ARC ได้เข้ากับทีวีที่ใช้งาน ARC ได้จะทำให้สามารถทำงานต่อไปนี้ได้:

  • ส่งออดิโอไปให้กับเครื่อง A/V receiver จากทีวีได้.
  • ดูและรับฟังภาพยนตร์และคอนเทนท์อื่นจากแหล่งกำเนิดสัญญาณอื่นที่ต่อผ่านเครื่อง A/V receiver ในเครื่องทีวีได้.

รูปภาพต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อที่จำเป็นเพื่อให้มีเสียงจากทีวี ที่ใช้งาน ARC ได้ไปให้กับชุดออดิโอที่ใช้งาน ARC ได้ด้วยเช่นกัน:
Image

รูปภาพต่อไปนี้เป็นการแสดงการเชื่อมต่อที่จำเป็นเพื่อให้มีเสียงจากทีวีไปออกที่อุปกรณ์เครื่องเสียงในบ้านเมื่อมีเครื่องต่าง ๆ นั้นใช้งานกับ ARC ไม่ได้:
Image

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเฉพาะของเครื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดในวิธีการแก้ไขปัญหานี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง.