หมายเลข ID หัวข้อ : 00200992 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2019

วิธีการรับฟังเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์จากทางลำโพงของเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สามวิธีการทั่วไปที่จะทำให้เสียงของทีวีออกที่ลำโพงของเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์พได้ คือ:

ทำตามคำแนะนำด้านล่างสำหรับวิธีการใด ๆ ในสามวิธีการเหล่านี้:

ข้อสำคัญ: วิธีการที่แสดงไว้ด้านล่างนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันเป็นการทั่วไป. สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เป็นไปได้และการตั้งค่าระบบ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น ๆ. คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนรุ่นของเครื่องท่าน.

หมายเหตุ: มีขั้นตอนแยกให้ต่างหากเมื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ กล่องเซ็ตทอป เครื่องรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรืออุปกรณ์จ่ายสัญญาณอื่น ๆ ไปให้กับระบบออดิโอ

การเชื่อมต่อโดยใช้ Bluetooth, ท่านอาจจะอ้างอิงกับ ลิงค์ นี้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 


ตัวเลือกที่ 1: การเชื่อมต่อ HDMI โดยใช้ฟีเจอร์ ARC:


ผังการเชื่อมต่อ

 1. ตัวเลือกที่ 1:
  1. ทีวี
  2. ระบบเสียง
  3. สาย HDMI (สาย HDMI คุณภาพสูง ความเร็วสูง)
  4. การเชื่อมต่อ TV Out ARC ของระบบออดิโอ
  5. อินพุท HDMI ARC ในทีวี

หมายเหตุ:

 • อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อทั้งสองจะต้องรองรับฟีเจอร์ ARC ได้. พอร์ต HDMI อาจจะมีเครื่องหมาย ARC เพื่อแสดงให้ทราบว่าจะใช้พอร์ตใดได้ ถ้าหากไม่มี ให้ตรวจเช็คกับคู่มือของเครื่องของท่าน หรือรายละเอียดสเปคเพื่อดูว่ารองรับฟีเจอร์ ARC ได้หรือไม่ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนรุ่นของเครื่องท่าน.
 • ถ้าหากท่านพบว่าทีวี เครื่องรับ A/V หรือระบบโฮมเธียเตอร์(HT) ของท่านไม่รองรับ ARC, ท่านจะต้องใช้ ตัวเลือกที่ 2: สายดิจิทัลโคแอคเชียล (Coaxial Digital), สายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital) หรือตัวเลือกที่ 3: สายออดิโอ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของท่าน.
 1. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI ที่มีป้าย ARCกำกับอยู่, หรือพอร์ตที่มีการระบุไว้ในคู่มือของท่านว่ารองรับ ARC.
 2. ตั้งค่าของ Speakers ไปที่ Audio system.
  ขั้นตอนด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างใน Android TV™.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Speakers.
  4. เลือกที่ Audio system.
 3. เปิดการตั้งค่าของ Control for HDMI ในทั้งทีวีและเครื่องรับหรือระบบโฮมเธียเตอร์.
  หมายเหตุ: ขั้นตอนที่ต้องในการเปิดฟีเจอร์ Control for HDMI นี้อาจจะแตกต่างออกไป. ให้ตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับขั้นตอนเฺฉพาะรุ่น. คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนรุ่นของเครื่องท่าน.
   

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อโดยใช้สายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital) หรือสายดิจิทัลโคแอคเชียล (Coaxial Digital) (Digital audio):
ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมต่อโดยใช้สายออดิโอ(Analog audio):

ผังการเชื่อมต่อ

 1. ตัวเลือกที่ 2:
  1. ทีวี
  2. ระบบเสียง
  3. สาย HDMI (สำหรับ VIDEO)
  4. สายดิจิทัลโคแอคเชียล(Coaxial Digital)(สำหรับ Digital Audio) *ไม่มีจัดมาให้
  5. สายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital)(สำหรับ Digital Audio) *ไม่ได้จัดมาให้
  6. Coaxial Digital AudioINPUT
  7. ออปติคอล (Optical)ดิจิทัลAudioINPUT
  8. Coaxial Digital AudioOUTPUT
  9. ออปติคอล (Optical)ดิจิทัลAudioOUTPUT
 2. ตัวเลือกที่ 3
  1. สายออดิโอแบบอานาล็อก(สำหรับ Analog Audio) *มีจัดมาให้กับทีวีบางรุ่นที่ออกในปี 2016
  2. แจ็คขั้วต่อสเตอริโอแบบมินิ 3 ขั้ว
  3. Audio (R)INPUT
  4. Audio (L)INPUT
  5. Audio (R)OUTPUT
  6. AudioLOUTPUT
  7. Audio OUT/Headphone OUTPUT
 3. หมายเหตุ:
  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี แจ็คบางอันอาจจะไม่มีให้
  • ท่านสามารถหาสายเหล่านี้และอื่น ๆได้จากเว็บไซต์ Parts & Accessories.

 

 1. เชื่อมต่อ สาย Coaxial Digital, สาย Optical Digital, หรือสาย Audio เข้ากับ แจ็คขั้วต่อ Audio Output ของเครื่องรับโทรทัศน์.
 2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเข้ากับแจ็คที่สอดคล้องกันในเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์.
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ที่จะใช้, อินพุทของออดิโออาจจะมีป้าย TV INPUT หรือ VIDEO INPUTกำกับอยู่.
 3. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา.
 4. เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบสายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital), ให้ตั้ง Speakers ไปที่ Audio system.
  ขั้นตอนด้านล่างเป็นตัวอย่างใน Android TV.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Speakers.
  4. เลือกที่ Audio system.
 5. ตั้งเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ไปยังการตั้งค่าที่ต้องการแบบ คงที่(Fixed) หรือ เปลี่ยนแปลงได้(Variable) .
  หมายเหตุ:
  • ทีวีบางรุ่น ไม่มีการตั้งค่านี้
  • สำหรับ Android TV ที่มีตัวเลือกนี้ ให้เลือกที่ Audio out (Fixed) และปรับค่าโวลลุ่มที่ตัวอุปกรณ์เอาท์พุทภายนอกเช่น ระบบออดิโอ
   ถ้าหากท่านเลือกที่ Audio out (Fixed), เสียงจะออกจากทั้งที่ทีวี และอุปกรณ์เอาท์พุทภายนอก ถ้าหากท่านต้องการจะให้เสียงของทีวีออกที่อุปกรณ์เอาท์พุทภายนอกอย่างเดียว (ปิดเสียงจากทีวี), ให้ลดโวลลุ่มของทีวีลงไปที่ค่าต่ำสุดหรือทำการปิดเสียงไว้
 6. เปิดเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ขึ้นมา.
 7. ตั้งค่าเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ไปที่อินพุทที่เหมาะสม.

หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าของ Headphone/Audio out ของทีวีไปที่ Audio out (Variable)
โวลลุ่มของอุปกรณ์เอาท์พุทภายนอก เช่นระบบออดิโอจะเชื่อมโยงเข้ากับโวลลุ่มของทีวี และเสียงจะออกมาจากทั้งทีวีและอุปกรณ์เอาท์พุทภายนอกนั้น ถ้าหากท่านต้องการจะปิดเฉพาะเสียงที่ออกจากทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ Speakers ในทีวีไปเป็น Audio system.
โปรดทราบว่า ถ้าหากท่านลดหรือปิดโวลลุ่มของทีวีในระหว่างที่การตั้งค่าของ Speakers ของทีวี ตั้งไปที่ TV speakers, เสียงจากอุปกรณ์เอาท์พุทภายนอก จะลดลงหรือถูกปิดไป