หมายเลข ID หัวข้อ : 00200992 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

วิธีการรับฟังเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์จากทางลำโพงของเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สองวิธีการทั่วไปที่จะทำให้ทีวีมีเสียงออกจากลำโพงของเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์คือ:

 • เชื่อมต่อทาง HDMI โดยใช้ฟีเจอร์ Audio Return Channel (ARC)(วิธีการที่แนะนำให้ใช้)
 • เชื่อมต่อโดยใช้สาย Coaxial Digital, สาย Optical Digital, หรือสาย Audio

ทำตามคำแนะนำด้านล่างสำหรับวิธีการใด ๆ ของสองวิธีการเหล่านี้:

ข้อสำคัญ: วิธีการที่แสดงไว้ด้านล่างนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันเป็นการทั่วไป. สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เป็นไปได้และการตั้งค่าระบบ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น ๆ.

หมายเหตุ: มีขั้นตอนแยกให้ต่างหาก เมื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ กล่องเซ็ตทอป เครื่องรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรืออุปกรณ์จ่ายสัญญาณอื่น ๆ ไปให้กับระบบออดิโอ.

ตัวเลือกที่ 1: การเชื่อมต่อ HDMI โดยใช้ฟีเจอร์ ARC:

รูปภาพประกอบ

หมายเหตุ:

 • อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อทั้งสองจะต้องรองรับฟีเจอร์ ARC ได้. พอร์ต HDMI อาจจะมีเครื่องหมาย ARC เพื่อแสดงให้ทราบว่าจะใช้อันใดได้.  ถ้าหากไม่มี, ให้ตรวจเช็คกับคู่ืมือของเครื่องของท่าน หรือรายละเอียดสเปคเพื่อดูว่ารองรับฟีเจอร์ ARC ได้หรือไม่.
 • ถ้าหากท่านพบว่าทีวี เครื่องรับ A/V หรือระบบโฮมเธียเตอร์(HT) ของท่านไม่รองรับ ARC, ท่านจะต้องใช้ ตัวเลือกที่ 2: สาย Coaxial Digital, สาย Optical Digital, หรือสาย Audio เพื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่าน.
 1. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองรองรับการทำงานของ ARC.
 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวี และเครื่องรับนั้นเชื่อมต่อกันอยู่โดยใช้สาย HDMI.
 3. เชื่อมต่อสายไปที่พอร์ต HDMI ที่มีเครื่องหมายARC กำกับอยู่หรือพอร์ตที่ระบุในคู่มือของท่านว่ารองรับ ARC ได้.
 4. เปิดการตั้งค่าของ Control for HDMI ในทั้งทีวีและเครื่องรับหรือระบบโฮมเธียเตอร์.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนที่ต้องในการเปิดฟีเจอร์ Control for HDMI นี้อาจจะแตกต่างออกไป. ให้ตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับขั้นตอนเฺฉพาะรุ่น.

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อโดยใช้สาย Coaxial Digital, สาย Optical Digital, หรือสาย Audio

รูปภาพประกอบ

 1. หมายเหตุ: ท่านสามารถหาสายเหล่านี้และอื่น ๆได้จากเว็บไซต์ Parts & Accessories.

  1. เชื่อมต่อ สาย Coaxial Digital, สาย Optical Digital, หรือสาย Audio เข้ากับ แจ็คขั้วต่อ Audio Output ของเครื่องรับโทรทัศน์.
  2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเข้ากับแจ็คที่สอดคล้องกันในเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์.

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ที่จะใช้, อินพุทของออดิโออาจจะมีป้าย TV INPUT หรือ VIDEO INPUTกำกับอยู่.

  3. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา.
  4. ตั้งเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ไปยังการตั้งค่าที่ต้องการของ คงที่(Fixed) หรือ เปลี่ยนแปลงได้(Variable) .
  5. เปิดเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ขึ้นมา.
  6. ตั้งค่าเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ไปที่อินพุทที่เหมาะสม.

ถ้าหากไม่มีเสียงจาก Home Theater/เครื่องรับ AV, ให้อ้างอิงกับ ไม่มีเสียงจาก BRAVIA Android TV จาก Home Theater/เครื่องรับ AV. (ใช้ได้กับ Android TV เท่านั้น)