หมายเลข ID หัวข้อ : 00146239 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2016

คำถามที่พบบ่อยสำหรับฟังก์ชั่น BRAVIA TV Illumination LED. (เครื่องรุ่นปี 2557 และใหม่กว่า)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

BRAVIA TV - Illumination LED

Image

[A] Illumination LED

ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้