หมายเลข ID หัวข้อ : 00151544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/12/2016

ไม่มีเสียงเมื่อใช้ทีวีหรือระบบออดิโอกับฟีเจอร์ Audio Return Channel (ARC).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิธีการแก้ปัญหานี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเมื่อฟีเจอร์ ARC ไม่ทำงานและทั้งทั้งทีวีและระบบออดิโอต่างก็ทำงานร่วมกับ ฟีเจอร์ ARC .

เพื่อแก้ไขปัญหานี้, ตรวจสอบคำแนะนำเหล่านี้.

 • ทีวีหรือระบบออดิโอต้องมีซอฟแวร์ล่าสุดที่ติดตั้ง. 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมสำหรับตัวเลือก HDMI ของผลิตภัณฑ์ทั้งสอง มีการตั้งไว้เป็น On ในระบบเมนู.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากจำเป็นต้องใช้รายละเอียดเฉพาะรุ่นในการเปิด ตัวควบคุมสำหรับตัวเลือก HDMI หรือ ดูว่าเครื่องของท่านรองรับฟีเจอร์ ARC หรือไม่, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับผลิตภัณฑ์. 
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ใช้สาย high-speed HDMI เชื่อมต่ออยู่ และ มีการเชื่อมต่อที่แน่นหนาเข้ากับพอร์ต HDMI ที่มีข้อความ ARC กำกับในทั้งสองผลิตภัณฑ์.
  • ถ้ามีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่รองรับ ARC ได้, จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องเหล่านั้นตามที่แสดงในผังด้านล่างเพื่อให้ส่งสัญญาณเสียงจากทีวีไปยังระบบออดิโอนั้นได้.

   Image

  • ทีวีบางเครื่องที่มีหลายขั้วต่อ HDMI จะมีอินพุทที่รองรับฟีเจอร์ ARC ได้เพียงอันเดียว. ในกรณีเหล่านี้ อินพุทนั้นจะมีการกำกับไว้ด้วยตัวอักษร ARC.
 • ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวีและระบบออดิโอ ดังต่อไปนี้:
  1. ทำการปิดทีวี และระบบออดิโอ.
  2. ถอดสายเพาเวอร์ (สายไฟหลัก) และสาย HDMI จากทั้งในทีวีและระบบออดิโอ. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที.
  3. ต่อสาย HDMI เข้ากับ ARC HDMI input ของทีวีใหม่ และต่อเข้ากับ ARC HDMI out ของระบบออดิโอ, ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของระบบออดิโอที่ใช้นั้น. A/V receivers บางเครื่องจะมี Out A และ Out B, ดังนั้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจที่จะต้องต่อสาย HDMI เข้ากับ HDMI ARC out ของระบบเครื่องเสียงจะต้องเป็นอันที่มีป้าย ARC กำกับอยู่.
 • ถ้าหากมีอุปกรณ์ภายนอกของบริษัทอื่นเชื่อมต่ออยู่กับ ARC HDMI input ของ A/V receiver เช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, หรือเครื่องเล่นเกมคอนโซล, ต้องแน่ใจว่า ได้ถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออกและเหลือไว้เฉพาะการเชื่อมต่อของทีวีและระบบออดิโอเท่านั้น (เช่น เครื่อง A/V receiver หรือ Sound bar).

  หมายเหตุ: อุปกรณ์ของบริษัทอื่นอาจจะทำให้การควบคุมสำหรับฟังก์ชั่น HDMI ของทีวีและอุปกรณ์ออดิโอหยุดทำงานได้.

 • สำหรับ Android TV, เราสามารถดำเนินการ Clear Data หรือ Cache จาก External Input Services Application ได้.
  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการทำงานด้วย Android TV ที่วางจำหน่ายในปี 2558.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. ใต้กลุ่ม TV, เลือกที่ Apps.
  4. เลือกที่ System apps.
  5. เลือกที่ External Input Services.
  6. เลือกที่ Clear data และ เลือกที่ OK.
  7. เลือกที่ Clear cache และ เลือกที่ OK.