หมายเลข ID หัวข้อ : 00151544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022พิมพ์

ไม่มีเสียงเมื่อใช้ทีวี หรือ ระบบเสียง (เช่น เครื่องรับ AV หรือ Sound Bar) ที่มี ฟีเจอร์ ARC/eARC

  วิธีแก้ปัญหานี้ออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณสมบัติ ARC/eARCไม่ทำงานและโดยที่ทั้งทีวีและระบบออดิโอต่างก็ใช้งานได้กับคุณสมบัตินี้

  ถ้าต้องการใช้คุณสมบัติ ARC/eARC นี้ ทั้งทีวีและ ระบบเสียงจะต้องรองรับ ARC/eARC ได้ ถ้าหากมี ผลิตภัณฑ์หนึ่งไม่รองรับ ARC/eARC จะต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอลออดิโอ หรือ สายเคเบิลเสียงด้วย สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อวิธีการฟังเสียงทีวีจากลำโพงของเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์

  เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คกับข้อเสนอแนะเหล่านี้

  หมายเหตุ: ถ้าต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่น ในการทำขั้นตอนเหล่านี้ให้สำเร็จ หรือถ้าต้องการดูว่า ผลิตภัณฑ์ของท่านรองรับฟีเจอร์  ARC/eARC นี้หรือไม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่ให้มากับผลิตภัณฑ์นั้น

  • ทั้งทีวีและ ระบบเสียงจะต้องมี ซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดติดตั้งไว้

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ตัวเลือก Control for HDMI ของ ผลิตภัณฑ์ทั้งสองได้ตั้งไว้ที่ เปิด (On) ใน เมนูระบบ
   หมายเหตุ: ถ้าทีวีของท่านคือ Bravia ให้ตั้งตัวเลือก BRAVIA Sync ไปที่ เปิด (On)

  • ใน การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ HDMI ของ ระบบเสียง ให้ตั้งAudio Return Channel (ARC) หรือTV Audio Input Modeไปเป็นเปิด (On)หรือออโต้ (Auto)
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ชื่อของการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันไป หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใช้สาย HDMI ความเร็วสูงและต่ออย่างแน่นหนาเข้ากับ พอร์ต HDMI ที่มีป้าย ARC หรือ eARC/ARC ในทั้งสอง ผลิตภัณฑ์ และในด้านของระบบเสียง ให้เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อ HDMI output
   หมายเหตุ: ในทีวีบางเครื่อง ที่มีอินพุต HDMI หลายอินพุต คุณสมบัติ ARC/eARC นี้จะรองรับได้เพียงอินพุตเดียวเท่านั้น ในบางกรณี อินพุตนี้จะมีตัวอักษร  ARC หรือ eARC/ARCกำกับอยู่

  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ แม้ว่าจะตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติมเหล่านี้:

  1. ปลดสาย HDMI ออกจากทีวีและ ระบบเสียง และจากนั้นเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่

  2. ในทีวี ให้เปลี่ยน การตั้งค่าของ เอาต์พุตเสียงปลายทางจาก ลำโพงทีวี (TV Speakers) ไปเป็น ระบบเสียง (Audio System)
   หมายเหตุ:การเชื่อมต่อทีวีและระบบเสียงด้วยสายอย่างเดียว จะไม่มีเสียงออกมาจากระบบเสียงนั้น

  3. กดที่ปุ่ม อินพุต (INPUT) หรือปุ่ม ทีวี (TV) ที่ตัวรีโมทคอนโทรลของระบบเสียง เพื่อทำการสลับอินพุตไปที่ทีวี

  4. เปิดทีวีและ ระบบเสียงขึ้นมาตามลำดับต่อไปนี้: อันดับแรกทีวี และจากนั้น ระบบเสียง

  5. เปลี่ยน การตั้งค่า เอาต์พุตเสียงดิจิตอล (Digital Audio Output) ของทีวีไปเป็น PCM ถ้าหาก ระบบเสียงที่เชื่อมต่อกับทีวี ไม่รองรับ เสียงที่มีการบีบอัดมาเช่น DTS หรือ Dolby Digitalขึ้นอยู่กับชนิดของการ ออกอากาศหรือ วีดีโอ สัญญาณเสียงอาจจะไม่มีออกมา
   หมายเหตุ: สำหรับ Android TV™ และ Google TV ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยน การตั้งค่าเอาต์พุตเสียงดิจิตอล (Digital Audio Output) ไปเป็น PCM:

   1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. เลือกที่ เสียง (Sound)จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound) หรือ การตั้งค่า BRAVIA (BRAVIA Settings)
   3. เลือกที่ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio Output)
    หมายเหตุ:ถ้าหาก ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio Output) ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   4. เลือกที่ เอาต์พุตเสียงดิจิตอล (Digital Audio Output)จากนั้นตั้งไปที่ PCM 
  6. สำหรับ Android TV และ Google TV ให้ทำตามขั้นตอนการ ลบข้อมูล (Clear Data) หรือ ลบหน่วยความจำแคช (Clear Cache)
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อวิธีทำการลบข้อมูล (Clear Data) และ ลบหน่วยความจำแคช (Clear Cache) สำหรับแอป

  7. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ต ให้กับทีวี และระบบออดิโอ ดังต่อไปนี้:

   1. ปิด ทีวี และระบบออดิโอ
   2. ถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) และสาย HDMI ออกจากทั้งของทีวีและระบบเสียง ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการเชื่อมต่อนานประมาณหนึ่งนาที
   3. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้าไปใหม่กับ อินพุต ARC หรือ eARC/ARC HDMI ของทีวีและ เอาต์พุต ARC หรือ eARC/ARC HDMI ของระบบเสียง
   4. เชื่อมต่อสายไฟของทั้งทีวีและ ระบบเสียง และเปิดเพาเวอร์ของทั้งสองเครื่องขึ้นมา
  8. ปลด อุปกรณ์ภายนอกของบริษัทอื่นออกเช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือเกมคอนโซล และทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหา ด้วย ระบบเสียง (Soundbar, Home Theater หรือ A/V Receiver) ที่เชื่อมต่อกับทีวีนั้น
   หมายเหตุ: อุปกรณ์ของบริษัทอื่น อาจจะทำให้ ฟังก์ชันของControl for HDMIหรือ BRAVIA Syncของทีวี และ อุปกรณ์เสียงหยุดทำงานได้