หมายเลข ID หัวข้อ : 00206522 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2019

เสียง Dolby Digital Plus ไม่ออกมาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายดิจิตอลเชิงแสง(Optical digital)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้เป็นไปตามรายละเอียดสเปคของตัวเครื่อง.
เมื่อรับสัญญาณออดิโอ Dolby Digital Plus เข้ามา, ทีวีนี้มีการออกแบบมาให้ปิดเสียงจากแจ็คขั้วต่อ DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT ไว้.

หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านต้องการจะฟังเสียงด้วย Dolby Digital Plus, ให้ใช้เชื่อมต่อแจ็คขั้วต่อ HDMI ARC บนทีวี และอุปกรณ์เอาท์พุทในเป้าหมายด้วยสาย HDMI.
  • เมื่อท่านใช้สายดิจิตอลเชิงแสง(Optical digital)เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถจะรับฟังเสียงต่าง ๆได้เช่น Dolby Digital ตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท.
  2. เลือกที่ Sound adjustments ในกลุ่มของ Display & Sound.
  3. เลือกที่ Advanced settings.
  4. เลือกที่ Dolby Digital Plus output ในกลุ่มของ Input related.
  5. เลือกที่ Dolby Digital.