หมายเลข ID หัวข้อ : 00206522 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/01/2021

เสียง Dolby Digital Plus ไม่ออกมาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายออปติคอลดิจิทัล (Optical digital)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  เรื่องนี้เป็นไปตามรายละเอียดสเปกของตัวเครื่อง
  เมื่อรับสัญญาณออดิโอ Dolby Digital Plus เข้ามา ทีวีนี้มีการออกแบบมาให้ปิดเสียงจากแจ็คขั้วต่อ DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT ไว้

  ถ้าหากท่านต้องการจะฟังเสียงด้วย Dolby Digital Plus ให้เชื่อมต่อกับแจ็คขั้วต่อ HDMI ARC หรือ HDMI eARC บนทีวี และอุปกรณ์เอาต์พุตในเป้าหมาย ด้วยสาย HDMI

  หมายเหตุ: เมื่อท่านใช้สายออปติคอลดิจิทัล (Optical digital) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถจะรับฟังเสียงต่าง ๆได้เช่น Dolby Digital ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. ตั้งค่า เอาต์พุตลำโพง (Speaker output) ของทีวีไปที่ ระบบเสียง

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)สัญญาณเสียงออก (Audio output)SpeakersAudio system
    • เลือกที่ BRAVIA SettingsSpeakersAudio system
    • เลือกที่ การปรับเสียง (Sound)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
  2. สำหรับรุ่นที่มี การตั้งค่าเอาต์พุตของ Dolby Digital Plus ให้ตั้งไปที่ Dolby Digital
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Display & SoundAudio outputDolby Digital Plus outputDolby Digital
    • เลือกที่ SoundSound Adjustments หรือ SoundAdvanced settingsInput related หรือ CommonDolby Digital Plus outputDolby Digital