หมายเลข ID หัวข้อ : 00206522 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/04/2019

เสียง Dolby Digital Plus ไม่ออกมาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายออปติคอลดิจิทัล (Optical digital)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้.

เรื่องนี้เป็นไปตามรายละเอียดสเปคของตัวเครื่อง.
เมื่อรับสัญญาณออดิโอ Dolby Digital Plus เข้ามา, ทีวีนี้มีการออกแบบมาให้ปิดเสียงจากแจ็คขั้วต่อ DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT ไว้.

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากท่านต้องการจะฟังเสียงด้วย Dolby Digital Plus, ให้เชื่อมต่อกับแจ็คขั้วต่อ HDMI ARC หรือ HDMI eARC บนทีวี และอุปกรณ์เอาท์พุทในเป้าหมาย ด้วยสาย HDMI
   
 • เมื่อท่านใช้สายออปติคอลดิจิทัล (Optical digital) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถจะรับฟังเสียงต่าง ๆได้เช่น Dolby Digital ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  1. ตั้งค่า Speaker output ของทีวีไปที่ Audio system.
   1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Speakers.
   3. เลือกที่ Audio system.
  2. ตั้งค่าของ Dolby Digital Plus output ไปที่ Dolby Digital.
   1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Sound.
   3. เลือกที่ Advanced settings.
   4. เลือกที่ Input related หรือ Common.
   5. เลือกที่ Dolby Digital Plus output.
   6. เลือกที่ Dolby Digital.