หมายเลข ID หัวข้อ : 00233406 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2022พิมพ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการเชื่อมต่อ USB จากกล้อง

  ถ้าหากมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น

  • มีข้อความให้ตรวจสอบปลายทางการเชื่อมต่อแสดงขึ้นมาในจอภาพของกล้อง
  • ดิสก์ไดร์ฟของกล้อง ดิสก์แบบถอดออกได้ (Removable Disk) ไม่มีแสดงใน คอมพิวเตอร์ (Computer) ใน Windows
  • ไอคอน NONAME หรือ ไม่มีชื่อ (Untitled) ไม่แสดงในหน้าเดสก์ท็อปของเครื่อง Mac

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่ เครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่รองรับการเชื่อมต่อ USB จาก กล้องดิจิทัล Sony

  1. เช็คดูสาย USB
   ถ้าหากใช้สาย USB ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ใช้สายที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนั้น สายอื่นที่ไม่ใช่ของ Sony อาจจะชาร์จไฟให้กับกล้องได้ แต่อาจจะไม่สามารถนำเข้ารูปภาพได้เสมอไป
   ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง สายที่ให้มาจะมีข้อความว่า Sony Corp พิมพ์อยู่บนสาย

   หมายเหตุ:
    
   • Sony ไม่รับประกันการทำงานกับสาย USB ที่มาจากบริษัทอื่น ถ้าหากท่านต้องใช้สาย USB จากผู้ผลิตอื่นด้วยความจำเป็น เช่นสายที่ให้มากับกล้องหายไป ให้ใช้สายที่ทำตามมาตรฐาน USB ที่เป็น USB 2.0 หรือสูงกว่า และสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ 
   • ให้ระวังว่าสายบางอย่างจะทำการชาร์จไฟได้อย่างเดียว ไม่รองรับการโอนถ่ายข้อมูล
   • ถ้าหากกล้องของท่านมี ช่องเสียบ USB Type-C ท่านสามารถจะโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นโดยการใช้สาย USB Type-C ที่ใช้งานได้กับ USB 3.1
   •  ถ้าหากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านมีเฉพาะพอร์ต USB Type-C ให้จัดซื้อตัวอะแดปเตอร์แปลง USB ที่ทำตามมาตรฐาน USB จากร้านค้า
  2. ตรวจสอบ การตั้งค่าของกล้อง
   ตั้ง การเชื่อมต่อ USB (USB Connection) และ การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting) ให้เป็นดังต่อไปนี้:
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง เนื้อหาที่แสดงและวิธีการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานของรุ่นนั้นๆ
   • การเชื่อมต่อ USB (USB Connection)
    เมนู (MENU) (เซ็ตอัป) → การเชื่อมต่อ USB (USB Connection) → หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)
   • การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting)
    เมนู (MENU) →  (เซ็ตอัป) → การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting) → หลายครั้ง (Multi)
    หมายเหตุ:
    • ในบางกรณี เครื่อง คอมพิวเตอร์อาจจะไม่รองรับ Multi ให้เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ไปเป็น Single ถ้าหากการเชื่อมต่อล้มเหลว
    • ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง เมื่อท่านเลือกที่ ครั้งเดียว (Single) ใน การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting) ในกล้องที่มีช่องเสียบหน่วยความจำสองอัน ท่านอาจจะสามารถนำเข้าข้อมูลไปให้ได้เฉพาะ การ์ดหน่วยความจำที่เสียบในช่องที่ 1 เท่านั้น
   เมื่อกล้องได้รับการรองรับจากคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีข้อความ "โหมด USB หน่วยความจำขนาดใหญ่ (USB MODE Mass Storage)" แสดงบนหน้าจอของกล้อง

    
  3. ทำการเชื่อมต่อสาย USB ใหม่ตามขั้นตอนด้้านล่างนี้
   หมายเหตุ: มีช่องว่างอยู่ระหว่าง ช่องเสียบ USB บนตัวกล้อง และสาย USB ถึงแม้ว่าจะเสียบสายเข้าไปจนสุดแล้ว
   1. ปลดสาย USB ออกจากทั้งที่ตัวกล้องและเครื่อง คอมพิวเตอร์
   2. ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
   3. เชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่ในกล้อง และจากนั้นกับเครื่อง คอมพิวเตอร์
   4. ถ้าหากเครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่รองรับกล้อง ถึงแม้จะทำดังข้างต้นแล้ว ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:
    •  ถ้าหากเครื่อง คอมพิวเตอร์และกล้องเชื่อมต่อเข้ากับ USB hub ให้เชื่อมต่อสาย USB ใหม่เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่อง คอมพิวเตอร์โดยตรง
    • เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รองรับเมาส์ และอุปกรณ์ตัวอื่นไปแล้ว
    • ลองทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นดู และเช็คดูว่าพอร์ตนั้นรองรับ กล้องได้หรือไม่
  4. ตรวจดูหน้าจอบนเครื่องคอมพิวเตอร์
   • สำหรับเครื่อง Windows ที่มี PlayMemories Home ติดตั้งอยู่
    เมื่อ การเชื่อมต่อ USB (USB Connection) ที่กล่าวถึงในขั้นตอนที่ 2 มีการตั้งไปที่ MTP ข้อความของ “เพื่อใช้ *** กับ PlayMemories Home โหมดการทำงานของ USB จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ("To use *** with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed) ท่านต้องการจะทำต่อหรือไม่ (Do you want to continue)? แสดงขึ้นมา
    ถ้าหากท่านต้องการจะนำเข้าข้อมูลโดยใช้ PlayMemories Home ให้คลิกที่ ตกลง (Yes) ถ้าหากท่านคลิกที่ ไม่ (No) ท่านจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลโดยใช้ PlayMemories Home ได้ ข้อความเดียวกันจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิด PlayMemories Home ขึ้นมาใหม่อีก คลิกที่ Yes.
   • สำหรับเครื่อง Mac
    เมื่อ กล้องได้รับการรองรับจากเครื่อง คอมพิวเตอร์แล้ว ไอคอน NONAME หรือ ไม่มีชื่อ (Untitled) จะแสดงขึ้นมาบนหน้าเดสทอป ถ้าหาก การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting) ที่กล่าวไว้ในขั้นตอนที่ 2 มีการตั้งไว้ที่ Multiไอคอน PMHOME จะแสดงขึ้นมาด้วยเช่นกัน
  5. เช็คดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นรองรับกล้องได้หรือไม่
   ถ้าหากท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ลองทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นดู และเช็คดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นรองรับกล้องได้หรือไม่
   ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนั้นรองรับกล้องได้ อาจจะมีปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องก่อนหน้านั้น ให้ปรึกษากับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.
   ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม การซ่อมและการรับประกัน

  ตรวจดูคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้