หมายเลข ID หัวข้อ : 00157187 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021พิมพ์

วิธีการหรือตัวเลือกอะไรที่จะสามารถทำการโอนถ่ายรูปภาพนิ่งจากการ์ดหน่วยความจำไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้?

  มีอยู่หลายวิธีการที่รูปภาพนิ่งจะสามารถโอนถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำในตัว, การ์ดหน่วยความจำนั้นก็สามารถเสียบเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำในตัว, จะมีอะแดปเตอร์ชนิดต่าง ๆ ให้ใช้ได้ ที่จะสามารถทำการเชื่อมต่อการ์ดหน่วยความจำเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้.

  ตัวอะแดปเตอร์ของการ์ดหน่วยความจำจะมีแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • ตัวอะแดปเตอร์แบบใส่กับพอร์ต USB
  • ตัวอะแดปเตอร์แบบการ์ด PC
  • ตัวอะแดปเตอร์แบบพอร์ต Parallel (สำหรับใช้ร่วมกับตัวอะแดปเตอร์แบบการ์ด PC).

  หมายเหตุ: เพื่อที่จะซื้อตัวอะแดปเตอร์ของการ์ดหน่วยความจำ, ให้ไปดูที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของท่าน หรือเช็คดูกับ Sony Store.

  หลังจากเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเชื่อมต่อตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว, รูปภาพต่าง ๆ ก็จะสามารถคัดลอกไปได้โดยทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโดยการทำดังต่อไปนี้:

  1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่ Start.
  2. คลิกที่ Computer.
  3. คลิกที่ไอคอนของไดร์ฟที่แทนการ์ดหน่วยความจำที่เสียบเข้ามา.
  4. คลิกที่ โฟลเดอร์ DCIM .
  5. คลิกที่ โฟลเดอร์ 100MSDCF .
   หมายเหตุ:
   • จำนวนของโฟลเดอร์อาจจะแปรเปลี่ยนไปได้ แต่จะลงท้ายด้วย MSDCF.
   • หลังการเปิดโฟลเดอร์, รายการของไฟล์รูปภาพนิ่งจะแสดงออกมา.
  6. ให้ใช้เมาส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการลากและวางไฟล์รูปภาพนั้นไปที่หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์(หรือตำแหน่งที่ต้องการ).