หมายเลข ID หัวข้อ : 00157187 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/10/2018

วิธีการหรือตัวเลือกอะไรที่จะสามารถทำการโอนถ่ายรูปภาพนิ่งจากการ์ดหน่วยความจำไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีอยู่หลายวิธีการที่รูปภาพนิ่งจะสามารถโอนถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำในตัว, การ์ดหน่วยความจำนั้นก็สามารถเสียบเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำในตัว, จะมีอะแดปเตอร์ชนิดต่าง ๆ ให้ใช้ได้ ที่จะสามารถทำการเชื่อมต่อการ์ดหน่วยความจำเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้.

ตัวอะแดปเตอร์ของการ์ดหน่วยความจำจะมีแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • ตัวอะแดปเตอร์แบบใส่กับพอร์ต USB
 • ตัวอะแดปเตอร์แบบการ์ด PC
 • ตัวอะแดปเตอร์แบบพอร์ต Parallel (สำหรับใช้ร่วมกับตัวอะแดปเตอร์แบบการ์ด PC).

หมายเหตุ: เพื่อที่จะซื้อตัวอะแดปเตอร์ของการ์ดหน่วยความจำ, ให้ไปดูที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของท่าน หรือเช็คดูกับ Sony Store.

หลังจากเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเชื่อมต่อตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว, รูปภาพต่าง ๆ ก็จะสามารถคัดลอกไปได้โดยทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโดยการทำดังต่อไปนี้:

 1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่ Start.
 2. คลิกที่ Computer.
 3. คลิกที่ไอคอนของไดร์ฟที่แทนการ์ดหน่วยความจำที่เสียบเข้ามา.
 4. คลิกที่ โฟลเดอร์ DCIM .
 5. คลิกที่ โฟลเดอร์ 100MSDCF .
  หมายเหตุ:
  • จำนวนของโฟลเดอร์อาจจะแปรเปลี่ยนไปได้ แต่จะลงท้ายด้วย MSDCF.
  • หลังการเปิดโฟลเดอร์, รายการของไฟล์รูปภาพนิ่งจะแสดงออกมา.
 6. ให้ใช้เมาส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการลากและวางไฟล์รูปภาพนั้นไปที่หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์(หรือตำแหน่งที่ต้องการ).