หมายเลข ID หัวข้อ : 00090982 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022พิมพ์

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ ในกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำไปให้กับ USB external HDD โดยใช้ PlayMemories Home.

  สำคัญ:

  • เมื่อทำการนำเข้าไปให้กับ USB external Hard Disk Driver (HDD) เป็นครั้งแรก, ตรวจสอบระบบไฟล์นั้นไว้ก่อนล่วงหน้า. ถ้าหากระบบไฟล์เป็น FAT32, ไฟล์รูปภาพต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 GB (วิดีโอ long AVCHD, ฯลฯ.) จะถูกแบ่งออกไปเป็นหลายไฟล์แล้วจึงทำการนำเข้า ซึ่งเป็นไปตามค่าสเปคของระบบไฟล์. เพื่อหลีกเลื่ยงปัญหานี้, ให้ทำการเปลี่ยนระบบไฟล์ไปเป็น NTFS หรือที่คล้ายคลึงกันแทนs.
  • เมื่อทำการนำเข้าวิดีโอฟอร์แมท XAVC S, ให้ตั้งค่าแบบของระบบไฟล์ไปเป็น NTFS.
  • ถ้าต้องการจะตรวจสอบแบบของไฟล์ระบบ ของฮาร์ดดิสก์ของท่าน ให้ดูที่นี่: ภาพยนตร์ต่าง ๆ บางอันจะมีการแบ่งออกไปภายหลังการนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์.

  คำเตือน: การเปลี่ยนระบบไฟล์จะลบข้อมูลทั้งหมดใน external HDD นั้นออกไป. ให้ทำการแบ็คอัพข้อมูลที่จำเป็นไว้กับ HDD ภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งอื่นไว้เสียก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงระบบไฟล์นั้น.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพในกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำไปให้กับ USB external HDD โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

  1. เชื่อมต่อ external HDD เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง USB.

   หมายเหตุ
   :
   • ขึ้นอยู่กับ external HDD ที่ท่านมีอยู่, ท่านอาจจะต้องดำเนินการบางอย่าง เช่น การเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.
   • หลังการเชื่อมต่อ HDD เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้รอ 2-3 วินาทีเพื่อให้ระบบปฏิบ้ติการรองรับ HDD ก่อน.
   • ต้องแน่ใจว่า external HDD มีแสดงอยู่ในกลุ่ม Drives ในซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

  2. การลงทะเบียนโฟลเดอร์ให้กับ HDD.
   1. ในกลุ่ม Drives ของซอฟต์แวร์ PlayMemories Home, คลิกขวาบน external HDD.
    Image
    หมายเหตุ: เมื่อมี external HDD แสดงอยู่ใน Camera and Media ใน PlayMemories Home, ให้ดูที่นี่: 
    ตัว external HDD ได้รับการรองรับเป็น Cameras and Media ใน PlayMemories Home.

   2. คลิกที่ Create Folder.
    Image

   3. ใส่ชื่อของโฟลเดอร์เข้าไป (เช่น: Video).
    Image

   4. กดที่ Enter.

  3. เชื่อมต่อกล้องหรือสื่อสำหรับจัดเก็บเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์.

   • ถ้าหากนำเข้าวิดีโอ AVCHD หรือ MP4 และรูปภาพนิ่งต่าง ๆ จากกล้อง โดยผ่านการเชื่อมต่อของ USB.
    1. ให้เชื่อมต่อกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นโดยสาย USB.
     หมายเหตุ: เมื่อท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, รายการฟังก์ชั่นที่ PlayMemories สามารถจะทำงานได้จะปรากฎขึ้นมา.
    2. เลือกที่ Import Media Files เพื่อให้แสดงหน้าจอสำหรับการนำเข้าไฟล์รูปภาพ และดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 เมื่อทำการนำเข้าวิดีโอ AVCHD หรือ MP4 และรูปภาพนิ่งจากกล้องโดยใช้การเชื่อมต่อทาง USB.
     Image

   • ถ้าจะนำเข้าโดย i.LINK วิดีโอต่าง ๆ จากกล้องที่บันทึกไว้ในเทป.
    1. ให้เชื่อมต่อกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย i.LINK.
    2. เมื่อหน้าจอสำหรับการนำเข้ารูปภาพแสดงขึ้นมาหลังการเชื่อมต่อเสร็จ, ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 เมื่อทำการนำเข้าวิดีโอที่บันทึกในเทปจากกล้องโดยใช้ สาย i.LINK.
     Image

  4. ให้ตั้ง external HDD เป็นตำแหน่งปลายทางที่จะนำเข้า, แล้วจากนั้น ให้ทำการนำเข้ารูปภาพ.

   • เมื่อทำการนำเข้าวิดีโอ AVCHD หรือ MP4 และรูปภาพนิ่งต่าง ๆ จากกล้องโดยการเชื่อมต่อทาง USB.

    1. คลิกที่เมนู pull down ไปทางซ้ายของปุ่ม browse อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ.
     Image

    2. รายการของโฟลเดอร์ที่สามารถระบุเป็นตำแหน่งที่จะเก็บบันทึกไว้ได้จะแสดงขึ้นมา. ให้คลิกที่โฟลเดอร์ที่ต้องการใน external HDD. จะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งสำหรับใช้ในการเก็บบันทึกรูปภาพที่นำเข้าให้ไปที่โฟลเดอร์นั้นใน external HDD.
     Image

     หมายเหตุ: ถ้าต้องการเปลี่ยนการปรับตั้งการนำเข้าหรือการปรับตั้งการลบรูปภาพ ให้เลือกที่ Settings Image ที่ด้านขวาบนและเปิดหน้าจอการปรับตั้งขึ้นมา.

    3. เลือกไฟล์ที่ท่านต้องการจะนำเข้า.
     เมื่อท่านเลือกที่ Select file to import, รูปถ่ายและวิดีโอในกล้องและการ์ดหน่วยความจำจะแสดงขึ้นมา. ให้เลือกที่กรอบสำหรับเลือก (checkbox) ของรูปภาพที่ท่านต้องการจะนำเข้า.
     Image
     หมายเหตุ: ถ้าท่านเลือกที่ Import new files, รูปถ่ายและวิดีโอใหม่ที่ยังไม่ถูกนำเข้ามาก่อน จะถูกนำเข้ามาให้.

    4. คลิกที่ IMPORT.
     Image


    5. เมื่อการนำเข้าเสร็จ, รูปภาพที่นำเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงขึ้นมาใน PlayMemories Home.
     Image

   • เมื่อทำการนำเข้าวิดีโอที่บันทึกไว้ในเทปจากกล้อง โดยใช้สาย i.LINK.

    1. คลิกที่ Settings... บนหน้าจอ Import fromTape.
     Image

    2. เมื่อหน้าจอของ Import Settings ปรากฎขึ้นมา, ให้คลิกที่ Change...
    3. เมื่อ Import Settings - Media File Import Settings ปรากฎขึ้นมา, ให้คลิกที่เมนู pull-down.
    4. รายการของโฟลเดอร์ที่สามารถระบุเป็นตำแหน่งที่จะเก็บบันทึกไว้ได้จะแสดงขึ้นมา. ให้คลิกที่โฟลเดอร์ที่ต้องการใน external HDD. จะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งสำหรับใช้ในการเก็บบันทึกรูปภาพที่นำเข้าให้ไปที่โฟลเดอร์นั้นใน external HDD.
     Image

    5. คลิกที่ OK.
     Image

    6. หลังจากที่ท่านกลับไปที่หน้าต่าง Import Settings, คลิกที่ OK.
    7. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ Import from the beginning of the tape หรือ Import from the current tape position, และ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Import.
     Image

     หมายเหตุ
     • Import from the beginning of the tape (นำเข้าได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแทป)
      เลือกเมื่อท่านต้องการจะทำการนำเข้าวิดีโอโดยอัตโนมัติ.
     • Import from the current tape position (นำเข้าจากตำแหน่งปัจจุบันของแทป)
      เลือกเมื่อท่านต้องการจะทำการนำเข้าวิดีโอด้วยตนเองหลังจากที่แสดงฉากที่ท่านต้องการจะนำเข้าโดยการใช้ปุ่มดำเนินการ.

    8. เริ่มการทำงานของ PlayMemories Home และตรวจสอบให้แน่ใจว่า รูปภาพต่าง ๆ ได้รับการนำเข้าแล้ว.