หมายเลข ID หัวข้อ : 00157184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/09/2019

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพจากกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมต่อทาง USB

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพจากกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ windows หรือ mac ของท่านเมื่อใช้การเชื่อมต่อทาง USB

  ถ้าหากท่านกำลังหาข้อมูลในการใช้ PlayMemories Home แทน กรุณาอ้างอิงกับ คำถามที่พบบ่อยสำหรับ PlayMemories Home

  ข้อสำคัญ:

  • ก่อนดำเนินการ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากล้องนั้นรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB ได้ และรองรับสำหรับการใช้กับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้ เพื่อทำการตรวจเช็คดูรายละเอียดสเปกของกล้องและข้อมูลเฉพาะรุ่นอื่นๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น
  • เพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพจากหน่วยความจำภายในของกล้อง จะต้องถอดสื่อสำหรับบันทึกออกไปก่อน ไม่ได้มีหน่วยความจำภายในอยู่ในกล้องครบทุกรุ่น ให้ศึกษาดูในคู่มือการใช้งานของกล้องของท่านหากจำเป็น
  • ขั้นตอนในการโอนถ่ายรูปภาพจากกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางการเชื่อมต่อ USB จะขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวกล้องและระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ถึงแม้ว่าขั้นตอนการโอนถ่ายโดย USB จะคล้ายๆ กันในกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลส่วนใหญ่ แต่ก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยที่อาจจะต้องมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อย  

  เลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม สำหรับขั้นตอนการโอนถ่ายรูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อทาง USB :