หมายเลข ID หัวข้อ : 00082925 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

วิธีการส่งรูปภาพไปให้กับอุปกรณ์โมบายโดยใช้ การแชร์ริ่งแบบ NFC One-touch

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  • ฟังก์ชัน NFC ในอุปกรณ์โมบายนั้นจะต้องเปิดไว้
  • ฟังก์ชัน Sleep และล็อกหน้าจอ ของอุปกรณ์โมบายนั้นจะต้องปิดไว้
  • จะต้องติดตั้ง แอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) เวอร์ชันล่าสุดไว้ใน อุปกรณ์มือถือของท่าน
  • สำหรับ ภาพยนตร์ ท่านสามารถจะ ถ่ายโอนได้เฉพาะ ภาพยนตร์ MP4 ที่บันทึกด้วย File Format ที่ตั้งไว้เป็น MP4
  • เครื่องหมาย (N mark) จะต้องแสดงบนหน้าจอของกล้องนั้น

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการ ถ่ายโอน รูปภาพ:

  1. เล่นกลับรูปภาพบนกล้องที่จะส่งไปให้กับอุปกรณ์โมบายนั้น

   หมายเหตุ: สามารถที่จะทำการส่งรูปภาพได้หลายรูปได้เช่นกัน เพื่อการนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

   1. กดที่ MENU
   2. เลือกที่ (wireless)
   3. เลือกที่ Send to Smartphone
   4. เลือกที่ This Image, All Images on This Date หรือ Multiple Images
   5. รอหน้าจอยืนยันการเชื่อมต่อ จากนั้น เชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์โมบายผ่านทาง NFC
  2. แตะ อุปกรณ์มือถือเข้ากับกล้องนาน 1-2 วินาที จนกระทั่ง แอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile เปิดขึ้นมา

   หมายเหตุ: ตำแหน่งของเครื่องหมาย N mark บนตัวกล้องจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนั้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  3. การโอนถ่ายรูปภาพจะเริ่มต้นขึ้น

  หมายเหตุ:

  • ขนาดของรูปภาพที่ส่งให้กับ อุปกรณ์โมบาย สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อการนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง
   1. ใน อุปกรณ์โมบายของท่าน, เปิดแอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile ขึ้นมา
   2. ไปที่ Settings
   3. เลือกที่ Copy Image Size
   4. เลือกที่ Original, 2M or VGA
  • รูปภาพที่โอนถ่าย จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Imaging Edge Mobile
  • บางรูปภาพอาจจะไม่แสดงใน อุปกรณ์โมบายนั้น ขึ้นอยู่กับฟอร์แมทที่ใช้ในการบันทึก
  • ภาพ RAW ได้รับการแปลงไปเป็นฟอร์แมท JPEG เมื่อส่งออกไป
  • ถ้าหากมี (ดัชนีรูปภาพ) แสดงบนกล้อง, การโอนถ่ายรูปภาพโดยใช้ฟังก์ชัน NFC จะไม่สามารถทำได้
  • Airplane Mode จะต้องปิดไว้ในกล้อง และอุปกรณ์โมบาย
  • อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่องนั้น สำหรับชนิดของไฟล์ที่รองรับได้ด้วยฟีเจอร์การแชร์แบบ One-touch นี้ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ