หมายเลข ID หัวข้อ : 00072417 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

วิธีการตั้งค่าไฟ LED ที่ด้านหน้าของทีวี ให้เป็นสีไซแอน หรือสีน้ำเงินเขียว.

  โดยการตั้งค่าของไฟ LED ไปที่ Demo, ท่านสามารถเปลี่ยนไฟไปเป็นสีไซแอน หรือ สีน้ำเงินเขียว, เหมือนที่แสดงที่หน้าร้านได้.

  สำหรับ Android TV:
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Illumination LED ในหมวดของ TV.
  4. เลือกที่ Demo.
  สำหรับเครื่องรุ่นปี 2014
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ General Set-up.
  5. เลือกที่ Illumination LED.
  6. เลือกที่ Demo.