หมายเลข ID หัวข้อ : 00146332 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2018

ทำไมไฟ LED ติดสว่าง ถึงแม้จะปิดเครื่องไปแล้ว?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สิ่งต่อไปนี้จะทำให้ ไฟ LED ติด สว่าง และกะพริบ ถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่

  • ทีวีนั้นกำลังทำการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • ทีวีตรวจพบข้อผิดพลาดในระหว่างการวิเคราะห์ตัวเอง
  • ทีวีมีประกาศสำคัญอื่น ๆ ที่จะแจ้งให้ทราบ