หมายเลข ID หัวข้อ : 00072396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

วิธีการปิดไฟ LED ของเครื่องรับโทรทัศน์.

วิธีการปิดไฟ LED ของเครื่องรับโทรทัศน์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถปิดไฟตอบสนองนี้ได้โดยการตั้งค่าของ Illumination LED.

หมายเหตุ:
เรื่องนี้จะเป็นการปิดการแสดงภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหวบนหน้าจอทีวีไปด้วย.

สำหรับ Android TV: 
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Illumination LED ในหมวดของ TV.
  4. เลือกที่ Off.
สำหรับเครื่องรุ่นปี 2014
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ General Set-up หรือ Preferences.
  4. เลือกที่ Illumination LED หรือ Front Panel Illumination.
  5. เลือกที่ OFF.