หมายเลข ID หัวข้อ : 00146330 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2016พิมพ์

หลังจากปิดทีวี, สีของแสงไฟ LED สีส้ม ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย

    เมื่อปิดทีวี, เครื่องจะสลับเข้าไปสู่โหมด power saving. แสงไฟ LED จะเปลี่ยนไปเป็นโหมด low power และจะหรี่ลงเล็กน้อย.