หมายเลข ID หัวข้อ : 00198809 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2022

วิธีการจับคู่ลำโพง Bluetooth กับอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ

  หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการจับคู่ลำโพง Bluetooth ของท่านกับอุปกรณ์ให้สัญญาณเช่นเครื่อง Walkman สมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Sony TV

  การเตรียมพร้อม

  ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการจับคู่ กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

  • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือคู่มือให้ความช่วยเหลือ สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น
  • วางอุปกรณ์ให้สัญญาณไว้ในระยะ ไม่เกิน 1 ม (3 ฟุต) ของลำโพง Bluetooth
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าลำโพง Bluetooth และอุปกรณ์ให้สัญญาณนั้นมีการชาร์จไฟไว้อย่างเพียงพอ

  ขั้นตอนการจับคู่ลำโพง Bluetooth

  เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth จับคู่ได้แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องทำการจับคู่อีกครั้ง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

  1. เปิดลำโพงขึ้นมา ตัวแสดงสถานะ (เปิดปิด (Power)) จะติดสว่างขึ้นมา หรือ/และ ตัวแสดงสถานะ (Bluetooth) จะเริ่มกะพริบ
   หมายเหตุ:
   • เมื่อท่านเปิดลำโพงขึ้นมาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา ตัวแสดงสถานะ (Bluetooth) จะเริ่มกะพริบอย่างเร็ว และลำโพงนั้นจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ ไปที่ขั้นตอนที่ 3
   • เมื่อท่านเปิดลำโพงขึ้นมา ลำโพงนั้นจะพยายามทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อกันไว้ล่าสุด ถ้าหากอุปกรณ์นั้นอยู่ใกล้ และมีการเปิดฟังก์ชัน Bluetooth ไว้ การเชื่อมต่อ Bluetooth จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ และตัวแสดงสถานะ (Bluetooth) จะติดสว่างคงที่ เมื่อท่านต้องการจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น ให้ปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ปัจจุบันลงไปเสียก่อน โดยการดำเนินการที่อุปกรณ์ Bluetooth source ที่เชื่อมต่อกันอยู่ในปัจจุบัน
  2. กดค้างที่ปุ่ม (เปิดปิด (Power)) จับคู่ (PAIRING) ไว้จนกระทั่งได้ยินเสียงแนะนำและตัวแสดงสถานะ (Bluetooth) เริ่มกะพริบอย่างเร็ว ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่
  3. ดำเนินการขั้นตอนการจับคู่ในอุปกรณ์ให้สัญญาณ Bluetooth เพื่อตรวจหาลำโพงนั้น
   หมายเหตุ: ทำการจับคู่ของอุปกรณ์ให้สัญญาณนั้น ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 นาที โหมดการจับคู่ของลำโพงจะสิ้นสุดหลังจากที่ผ่านไป 5 นาที ถ้าหากโหมดการจับคู่สิ้นสุดลง ท่านจะต้องเริ่มการทำการจับคู่สำหรับลำโพงใหม่อีกครั้งตั้งแต่ตอนเริ่มต้น

   ขั้นตอนการจับคู่อุปกรณ์ให้สัญญาณ Bluetooth:
  4. ตรวจดูว่าตัวแสดงสถานะ (Bluetooth) มีการสลับจากกะพริบไปเป็นติดสว่าง เมื่อลำโพงมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณสำเร็จ ตัวแสดงสถานะ (Bluetooth) จะติดสว่าง

  ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจับคู่ Bluetooth

  • เมื่อลำโพงมีการคืนสภาพไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออกไป
  • ข้อมูลการจับคู่ อาจจะถูกลบออกไปหลังการตรวจซ่อม ฯลฯ
  • ถ้าหากท่านมีจำนวนของอุปกรณ์ Bluetooth เกินจำนวนสูงสุดที่จะจับคู่ได้ (ประมาณ 8) ข้อมูลการจับคู่ที่เก่าที่สุดจะถูกเขียนทับและแทนที่ด้วยข้อมูลการจับคู่อันใหม่ใด ๆ
  • เมื่อข้อมูลการจับคู่สำหรับลำโพงถูกลบออกไปจากอุปกรณ์ให้สัญญาณ Bluetooth