หมายเลข ID หัวข้อ : 00198809 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

วิธีการจับคู่ลำโพง Bluetooth กับอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ (เครื่อง Walkman, อุปกรณ์โมบาย, PC / Mac หรือ Sony Android TV).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการจับคู่ลำโพง Bluetooth ของท่านกับอุปกรณ์ให้สัญญาณเช่นเครื่อง Walkman, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, เครื่องคอมพิวเตอร์, หรือ Sony TV.

การเตรียมพร้อม
ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการจับคู่ , กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

 • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือคู่มือให้ความช่วยเหลือ สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น.
 • วางอุปกรณ์ให้สัญญาณไว้ในระยะ ไม่เกิน 1 ม (3 ฟุต) ของลำโพง Bluetooth.
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าลำโพง Bluetooth และอุปกรณ์ให้สัญญาณนั้นมีการชาร์จไฟไว้อย่างเพียงพอ.

ขั้นตอนการจับคู่ลำโพง Bluetooth

 1. เปิดลำโพงขึ้นมา. ไฟ (power) จะติดสว่างขึ้นมา หรือ/และไฟ (Bluetooth) จะเริ่มกะพริบ. 
  หมายเหตุ:
  • เมื่อท่านเปิดลำโพงขึ้นมาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา, ไฟ (Bluetooth) จะเริ่มกะพริบอย่างเร็ว และลำโพงนั้นจะเข้าสู่โหมดการจับคู่. ไปที่ขั้นตอนที่ 3.
  • เมื่อท่านเปิดลำโพงขึ้นมา, ลำโพงนั้นจะพยายามทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อกันไว้ล่าสุด. ถ้าหากอุปกรณ์นั้นอยู่ใกล้ และมีการเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ไว้, การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ และไฟ (Bluetooth) จะยังคงติดสว่าง. เมื่อท่านต้องการจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์  Bluetooth อันอื่น, ให้ปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ปัจจุบันลงไปเสียก่อน โดยการดำเนินการที่อุปกรณ์Bluetooth source ที่เชื่อมต่อกันอยู่ในปัจจุบัน.
 2. กดค้างที่ปุ่ม (power) - PAIRING จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงแนะนำและไฟ Bluetooth ) จะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว. ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่. 
 3. ดำเนินการขั้นตอนการจับคู่ในอุปกรณ์ให้สัญญาณ Bluetooth เพื่อตรวจหาลำโพงนั้น. 
  หมายเหตุ: ทำการจับคู่ของอุปกรณ์ให้สัญญาณนั้น ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 นาที. โหมดการจับคู่ของลำโพงจะสิ้นสุดหลังจากที่ผ่านไป 5 นาที. ถ้าหากโหมดการจับคู่สิ้นสุดลง ท่านจะต้องเริ่มการทำการจับคู่สำหรับลำโพงใหม่อีกครั้งตั้งแต่ตอนเริ่มต้น.

  ขั้นตอนการจับคู่อุปกรณ์ให้สัญญาณ:
 4. ตรวจเช็คดูว่าไฟ (Bluetooth) มีการสลับจากการกะพริบไปเป็นติดค้างแล้ว.เมื่อลำโพงนั้นมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ให้สัญญาณสำเร็จแล้ว, ไฟ (Bluetooth) จะติดสว่าง.

   

ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจับคู่ Bluetooth

เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth จับคู่ได้แล้ว, ไม่มีความจำเป็นต้องทำการจับคู่อีกครั้ง, ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

 • เมื่อลำโพงมีการคืนสภาพไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออกไป.
 • ข้อมูลการจับคู่ อาจจะถูกลบออกไปหลังการตรวจซ่อม ฯลฯ.
 • ถ้าหากท่านมีจำนวนของอุปกรณ์ Bluetooth เกินจำนวนสูงสุดที่จะจับคู่ได้ (ประมาณ. 8), ข้อมูลการจับคู่ที่เก่าที่สุดจะถูกเขียนทับและแทนที่ด้วยข้อมูลการจับคู่อันใหม่ใด ๆ.
 • เมื่อข้อมูลการจับคู่สำหรับลำโพงถูกลบออกไปจากอุปกรณ์ให้สัญญาณ Bluetooth.