หมายเลข ID หัวข้อ : 00187438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/12/2017

การแก้ปัญหาสำหรับ Touchpad Remote Control

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าการจับคู่ใหม่ล้มเหลว ให้ดูที่ การลงทะเบียน Touchpad Remote Control ของฉันล้มเหลวทุกครั้ง

ถ้าหากเครื่องไม่ทำงาน.

หมายเหตุ: เมื่อไฟ LED กระพริบเป็นสีแดง , แสดงว่าทีวีไม่สามารถรับสัญญาณจาก Touchpad Remote Control ได้.
กรุณาเปิด TV ของท่านโดยใช้ Infrared Remote Control หรือสวิทช์กำลังไฟหลักของเครื่อง.

รูปภาพประกอบ

หมายเหตุ:

 • ต้องมั่นใจว่าแบตเตอรี่ไม่ได้หมดกำลังไฟ และไม่ได้มีปัญหากับหน้าสัมผัส.

 • รออย่างน้อยสองวินาที ก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่.

  • กำลังไฟของแบตเตอรี่อาจจะเหลืออยู่ต่ำ. ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยของอันใหม่.

   หมายเหตุ:โซนี่ได้จัดแบตเตอรี่แบบแมงกานีส ให้ท่านได้ใช้งานได้ทันทีหลังจากที่ท่านได้ติดตั้งทีวีเสร็จ.
   ถ้าหากท่านต้องการแบตเตอรีที่มีอายุยาวนานขึ้น แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์แทน. แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ จะใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบแมงกานีส.

  • การจับคุ่ Touchpad Remote Control ซ้ำใหม่.
  1. เปิดทีวีขึ้นมา.
  2. กดที่ปุ่ม HOME .
  3. เลือกที่ Settings.
  4. เลือกที่Touchpad Remote Control settings ในกลุ่มของ Network & Accessories .
  5. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control.
  • ตัว Touchpad Remote Control นี้ใช้ความถี่ย่าน 2.4GHz , ดังนั้นความเร็วในการติดต่อสื่อสารอาจจะด้อยลงไปหรือมีการตัดในบางครั้ง เนื่องจากการรบกวนของ wireless LAN .
   ถ้าหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (เช่น เตาไมโครเวฟ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน) วางอยู่ใกล้ ๆ อาจจะเกิดการรบกวนของคลื่นวิทยุได้ง่าย ๆ .

  • ทีวี หรือ Touchpad Remote Control อาจจะไม่ทำงานในชั้นวางที่เป็นโลหะ เนื่องจากการรบกวนของการติดต่อสื่อสารของคลื่นวิทยุ.

  • ตัว Touchpad Remote Control สามารถจะควบคุมได้เฉพาะทีวี ที่จับคู่ไว้ล่าสุด.
   จะมีตัว Touchpad Remote Control ได้เพียงตัวเดียวที่จะจับคู่กับทีวีได้ .

  • แนะนำให้ใช้ตัว Touchpad Remote Control ในระยะ 7 ม. (23 ฟุต) จากทีวี.

  • เมื่อท่านถอดปลั๊กของทีวีและเสียบเข้าไปใหม่ ทีวีนั้นอาจจะไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ชั่วระยะหนึ่ง แม้ว่าจะกดที่ปุ่มเพาเวอร์บนตัวเครื่องทีวี หรือที่ตัวรีโมทแล้วก็ตาม เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเริ่มทำงานของระบบ. ให้รอประมาณ 10 ถึง 20 วินาที จากนั้นให้เริ่มสั่งงานใหม่อีกครั้ง.

FAQ ที่เกี่ยวข้อง