หมายเลข ID หัวข้อ : 00187438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018พิมพ์

การแก้ปัญหาสำหรับ Touchpad Remote Control

  ถ้าหากการจับคู่ล้มเหลว ให้ดูที่ การลงทะเบียน Touchpad Remote Control ของฉันล้มเหลวตลอดเวลา

  ถ้าหากเครื่องไม่ทำงาน.

  หมายเหตุ: เมื่อไฟ LED กะพริบเป็นสีแดง, ทีวีจะไม่สามารถรับสัญญาณจาก Touchpad Remote Control ได้.
  กรุณาเปิดทีวีของท่านโดยใช้ตัว Infrared Remote Control หรือสวิทช์ไฟหลัก.

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ:

  • ต้องมั่นใจว่าแบตเตอรี่ไม่ได้หมดกำลังไฟ และไม่ได้มีปัญหากับหน้าสัมผัส.

  • รออย่างน้อยสองวินาที ก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่.

   • กำลังไฟของแบตเตอรี่อาจจะเหลืออยู่ต่ำ. เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยอันใหม่.

    หมายเหตุ:  แบตเตอรี่แมงกานีสที่ Sony จัดมาให้สำหรับให้ท่านใช้งานได้ทันทีหลังการติดตั้งทีวีของท่าน.
    ถ้าหากท่านต้องการจะใช้แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้ยาวนานขึ้น แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นแบบอัลคาไลน์. แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ จะใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบแมงกานีส.

   • การจับคุ่ Touchpad Remote Control ซ้ำใหม่.
   1. เปิดทีวีขึ้นมา.
   2. กดที่ปุ่ม HOME .
   3. เลือกที่ Settings.
   4. เลือกที่Touchpad Remote Control settings ในกลุ่มของ Network & Accessories .
   5. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control.
   • ตัว Touchpad Remote Control นี้ใช้ความถี่ย่าน 2.4GHz, ดังนั้นความเร็วในการสื่อสารอาจจะลดลง หรือตัดหายไปได้ในบางครั้งเนื่องจากมีการรบกวนของ Wireless LAN.
    ถ้าหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน(เช่น เตาอบไมโครเวปหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน) อยู่ใกล้ ๆ, การรบกวนของคลื่นวิทยุจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้น.

   • ทีวี หรือ Touchpad Remote Control อาจจะไม่ทำงานในชั้นวางที่เป็นโลหะ เนื่องจากการรบกวนของการติดต่อสื่อสารของคลื่นวิทยุ.

   • Touchpad Remote Control สามารถจะควบคุมได้เฉพาะทีวีที่มีการจับคู่ไว้เป็นตัวสุดท้าย.
    จะมี Touchpad Remote Control ได้เพียงอันเดียวเท่านั้นที่สามารถจับคู่กับทีวีนั้น ๆได้.

   • แนะนำให้ใช้ตัว Touchpad Remote Control ในระยะ 7 ม. (23 ฟุต) จากทีวี.

   • เมื่อท่านถอดปลั๊กของทีวีและเสียบเข้าไปใหม่ ทีวีนั้นอาจจะไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ชั่วระยะหนึ่ง แม้ว่าจะกดที่ปุ่มเพาเวอร์บนตัวเครื่องทีวี หรือที่ตัวรีโมทแล้วก็ตาม เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเริ่มทำงานของระบบ. ให้รอประมาณ 10 ถึง 20 วินาที จากนั้นให้เริ่มสั่งงานใหม่อีกครั้ง.

  FAQ ที่เกี่ยวข้อง