หมายเลข ID หัวข้อ : 00176469 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2022

การแก้ปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์เสียงใน Android TV™/Google TV™ ที่ออกในปี 2560 หรือหลังจากนั้น

  ข้อสำคัญ: เรื่องนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะรุ่น ดูที่ผลิตภัณฑ์และหมวดที่ใช้ได้ (Applicable Products and Categories) สำหรับหัวข้อนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะเหล่านี้ สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นของท่าน

  ถ้าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth และรุ่นของทีวี กับการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
  ฉันสามารถใช้หูฟัง ลำโพง และ Soundbar แบบ Bluetooth กับ Android TV ได้หรือไม่?


  Q1: ไม่มีเสียงของอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ดังออกมา

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. ระดับเสียงของทีวี หรือของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจจะต่ำ ให้ตรวจเช็คดูระดับเสียงของแต่ละอุปกรณ์
  2. ตรวจเช็คดูว่าอินพุตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ตั้งไว้ที่ Bluetooth หรือไม่
   สำหรับรายละเอียดในเรื่องโหมดอินพุต ให้อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยนั้น
  3. การเชื่อมต่อของ Bluetooth อาจจะไม่เสถียร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes and accessories) (Android™ 10)
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remote & Accessories)การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings) (Android 9)
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
   3. ตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่จาก อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ (Registered devices) หรือ อุปกรณ์เสริม (ACCESSORIES) และเชื่อมต่ออีกครั้ง
  4. รีเซ็ตอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ

  Q2: เสียงจากอุปกรณ์เสียงมีการขาดตอน หรือไม่ตรงกับหน้าจอทีวี

  ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ตามอาการ

  เมื่อเสียงและภาพไม่ตรงกัน

  เมื่อเสียงมีการขาดตอนหรือมีเสียงรบกวนเกิดขึ้น

  ถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ลองใช้การเชื่อมต่อทางสายด้วยสาย HDMI หรือ สายต่ออนาล็อก

  Q3: เสียงมีการสะท้อน

  เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ HDMI และ Bluetooth ในเวลาเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้ตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ออกไป และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ HDMI เท่านั้น
  หมายเหตุ: เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียร แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI

  Q4: ระดับเสียงของ Soundbar ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

  ระดับเสียงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยตัวรีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์อื่น ขึ้นอยู่กับรุ่นของ เครื่อง Sound Bar นั้น ๆ สั่งงานด้วยตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้กับเครื่องนั้นหรือด้วยปุ่มของเครื่อง Sound Bar

  เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ HDMI และ Bluetooth ในเวลาเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้ตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ออกไป และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ HDMI เท่านั้น
  หมายเหตุ: เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียร แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI

  Q5: อุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ไม่มีการปิดลงไปเมื่อทำการปิดทีวีแล้ว

  อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่สามารถจะปิดได้จากทีวี ให้ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นด้วยตนเอง
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันเพื่อทำการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้เมื่อพบว่าไม่มีสัญญาณ

  Q6: เครื่อง Soundbarไม่สามารถเชื่อมต่อจาก Bluetooth ได้

  ถ้าหากเครื่อง Soundbar และทีวีเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สาย HDMI จะไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ได้เนื่องจากการเชื่อมต่อของ HDMI จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า ตัดการเชื่อมต่อของสาย HDMI ออกก่อนที่จะลองทำการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth อีกครั้ง

  หมายเหตุ: สำหรับเครื่อง Bluetooth Soundbar ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: ฉันสามารถใช้หูฟัง ลำโพง Bluetooth และ Soundbar กับ Android TV™ หรือ Google TV ได้หรือไม่?