หมายเลข ID หัวข้อ : 00267409 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/09/2021

[วิดีโอ] วิธีการ: เริ่มการทำงานใหม่หรือรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน Sony Android TV ของท่าน

  เหมือนกับ อุปกรณ์อื่น ๆ การเริ่มทำงานใหม่ให้กับทีวีของท่านเป็นประจำ จะช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงปัญหาเล็กน้อยได้ การเริ่มต้นทำงานใหม่สามารถจะลบข้อมูลตกค้างจากการยกเลิกการติดตั้งแอป การเริ่มทำงานใหม่ให้กับแอปพลิเคชันที่หยุดทำงาน ลบหน่วยความจำ และช่วยปรับปรุง สถานการณ์สำหรับอาการที่ไม่คาดคิดต่อไปนี้ได้:

  • ภาพผิดปกติ ไม่มีภาพ หรือไม่มีเสียง สำหรับช่องสัญญาณทีวี หรืออุปกรณ์ภายนอก
  • ไม่มีเสียงหรือเสียงมี การบิดเบือน มีเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการหรือเสียงมีการขาดตอนเมื่อเล่นวิดีโอหรือออดิโอ
  • วิดีโอ รูปภาพ หรือ ภาพขนาดย่อไม่แสดงอย่างถูกต้องหรือแสดงเป็นหน้าจอสีดำ
  • การเล่น USB การส่งภาพ (Throw) การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) หรือ Chromecast ไม่ทำงาน
  • แอปพลิเคชันไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
  • ไฟ LED สีแดงกะพริบ

  ต่อไปนี้เป็นสามวิธีการที่แตกต่างที่ท่านจะสามารถเริ่มการทำงานใหม่ให้กับ Sony Android TV  เคล็ดลับ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิดคำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube