หมายเลข ID หัวข้อ : 00187450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/10/2023พิมพ์

ฉันจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของฉันใหม่อีกครั้งได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ฉันจะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้เป็น อุปกรณ์เสริม )(Accessories) หรือ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ (Registered devices) ได้อย่างไร?

  ถ้าหากท่านได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth มาก่อนหน้านี้ ท่านสามารถจะตัดการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ ดังนั้นในครั้งถัดไป เมื่อท่านต้องการจะเชื่อมต่อ ท่านสามารถทำได้โดยไม่ต้องลบรายละเอียดการจับคู่ หรือลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านใหม่อีก
  ตรวจเช็คการทำงานต่อไปนี้

  ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

  1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) → ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth (Bluetooth device name) → ยกเลิกการเชื่อมต่อ (Disconnect) (Android™ 10 หรือที่ใหม่กว่า)
   • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth Settings)อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ (Registered devices) → ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth (Bluetooth device name) → ยกเลิกการเชื่อมต่อ (Disconnect) (Android 9)
   • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ (Registered devices) → ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth (Bluetooth device name) → ยกเลิกการเชื่อมต่อ (Disconnect) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth นั้นเข้าไปซ้ำใหม่

  1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) → ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth (Bluetooth device name) → เชื่อมต่อ (Connect) (Android 10 หรือที่ใหม่กว่า)
   • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth Settings)อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ (Registered devices) → ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth (Bluetooth device name) → เชื่อมต่อ (Connect) (Android 9)
   • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ (Registered devices) → ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth (Bluetooth device name) → เชื่อมต่อ (Connect) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)