หมายเลข ID หัวข้อ : 00187450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2018

ฉันจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ของฉันซ้ำใหม่ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth มาก่อนแล้ว, ท่านสามารถจะตัดการเชื่อมต่อกับรายละเอียดที่ลงทะเบียนไว้ได้. ดังนั้น ในครั้งถัดไป ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อ ท่านสามารถทำได้โดยไม่ต้องลบรายละเอียดการจับคู่ หรือ ลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านใหม่.
ตรวจเช็คการทำงานต่อไปนี้.

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Bluetooth settings.
 4. เลือกที่ Registered devices.
 5. เลือกที่ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth.
 6. เลือกที่ Disconnect.

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth นั้นเข้าไปใหม่

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Bluetooth settings.
 4. เลือกที่ Registered devices.
 5. เลือกที่ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth.
 6. เลือกที่ Connect.