หมายเลข ID หัวข้อ : 00187450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ฉันจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของฉันใหม่อีกครั้งได้อย่างไร?

  ฉันจะทำการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ลงทะเบียนไว้เป็น อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน ได้อย่างไร?


  ถ้าหากท่านได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth มาก่อนหน้านี้ ท่านสามารถจะตัดการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ ดังนั้นเมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อในครั้งต่อไป ท่านสามารถทำเช่นนี้ได้เลยโดยไม่ต้องลบการลงทะเบียนการจับคู่เดิมออกหรือลงทะเบียนให้กับอุปกรณ์ของท่านอีก
  ให้ตรวจเช็คดูการใช้งานดังต่อไปนี้

  ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Remotes & AccessoriesBluetooth settingsRegistered devices — Bluetooth device name — Disconnect (Android™ 9)
   • เลือกที่ Bluetooth settingsRegistered devices — Bluetooth device name — Disconnect (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth นั้นเข้าไปซ้ำใหม่

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Remotes & AccessoriesBluetooth settingsRegistered devices — Bluetooth device name — Connect (Android 9)
   • เลือกที่ Bluetooth settingsRegistered devices — Bluetooth device name — Connect (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)