หมายเลข ID หัวข้อ : 00187450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

ฉันจะเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Bluetooth ของฉันเข้าไปซ้ำใหม่ได้อย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth มาก่อนแล้ว ท่านสามารถจะตัดการเชื่อมต่อได้โดยยังมีรายละเอียดที่ลงทะเบียนเก็บไว้ให้. ดังนั้นเมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อในครั้งต่อไป, ท่านสามารถทำเช่นนี้ได้เลยโดยไม่ต้องลบการลงทะเบียนการจับคู่เดิมออกหรือลงทะเบียนให้กับอุปกรณ์ของท่านอีก.
ให้ตรวจเช็คดูการใช้งานดังต่อไปนี้.

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่Bluetooth settings.
 4. เลือกที่Registered devices.
 5. เลือกที่ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth.
 6. เลือกที่ Disconnect.

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth นั้นเข้าไปซ้ำใหม่

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่Bluetooth settings.
 4. เลือกที่Registered devices.
 5. เลือกที่ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth.
 6. เลือกที่Connect.