หมายเลข ID หัวข้อ : 00203630 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาใน Android TV™ ของฉันเพื่อทำการปรับ Daylight Savings Time (DST)/Summer time ได้อย่างไร?

  ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ของท่าน, ให้ทำการปรับการตั้งค่าดังต่อไปนี้
  หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีสัญญาณส่งออกอากาศ หรือการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ดูที่ ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง


  ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปโดยอัตโนมัติ

  สั่งงานดังต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งเวลาที่ถูกต้อง.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
  4. เลือกที่ Time
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Time ไม่แสดงขึ้นมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  5. เลือกที่ Set time zone, จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม.
    

  ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง

  สั่งงานดังต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งเวลาที่ถูกต้อง.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
  4. ตั้ง Automatic date & time ไปเป็น Off.
  5. กดที่ปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปที่ Date & time.
  6. เลือกที่ Time
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Time ไม่แสดงขึ้นมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  7. เลือกที่ Set time zone, จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม.
  8. กดที่ปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปที่ Time.
  9. เลือกที่ Set time และตั้งเวลาที่ถูกต้อง.