หมายเลข ID หัวข้อ : 00203630 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาใน BRAVIA TV ของฉันเพื่อทำการปรับ Daylight Savings Time (DST)/Summer time ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ของท่าน, ให้ทำการปรับการตั้งค่าดังต่อไปนี้.

ถ้าหาก Time synchronization มีการตั้งไปที่ Use network-provided time
 หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ทราบการตั้งค่าปัจจุบันของท่าน, ให้ทำการตรวจสอบโดยการเลือก Time synchronization หลังขั้นตอนที่ 3 ด้านล่าง.

ให้สั่งงานดังต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งค่าTime Zone.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
 4. เลือกที่ Time.
  หมายเหตุ: สำหรับ A9F และ Z9F ซีรีส์, ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป.
 5. เลือกที่ Set time zone, จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม.

ถ้าหาก BRAVIA TV นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

สั่งงานดังต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งเวลาที่ถูกต้อง.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
 4. ตั้ง Automatic date & time ไปเป็น Off.
 5. กดที่ปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปที่ Date & time.
 6. เลือกที่ Time.
  หมายเหตุ: สำหรับ A9F และ Z9F ซีรีส์, ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป.
 7. เลือกที่ Set time zone, จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม.
 8. กดที่ปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปที่ Time.
 9. เลือกที่ Set time และตั้งเวลาที่ถูกต้อง.