หมายเลข ID หัวข้อ : 00202916 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

ผลิตภัณฑ์ใดของ Sony ที่ต้องใช้ USB LAN adapter (UWA-BR100) สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายในบ้าน?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ต้องใช้ UWA-BR100 USB wireless LAN adapter เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายในบ้าน:

หมายเหตุ: ตัว Wireless LAN Adapter (UWA-BR100) ได้มีการหยุดผลิตไปแล้วและไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป. ถ้าหากท่านยังไม่มีตัวอะแดปเตอร์เหล่านี้, ท่านจำเป็นต้องใช้หนึ่งในตัวเลือกของการเชื่อมต่อแบบใช้สายต่อไปนี้.

สำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc และระบบโฮมเธียเตอร์

 • BDP-BX37
 • BDP-BX38
 • BDP-S270
 • BDP-S270WM
 • BDP-S370
 • BDP-S470
 • BDP-S280
 • BDP-S380
 • BDP-S480
 • BDP-S490
 • BDP-S495
 • BDV-E280
 • BDV-E370
 • BDV-E380
 • BDV-E470
 • BDV-E580
 • BDV-E780W
 • BDV-E880
 • BDV-E985W
 • BDV-F7
 • BDV-L600
 • BDV-T28
 • BDV-T58
 • BDV-T37
 • BDV-HZ970W

เครื่องรับโทรทัศน์ LCD

 • KDL-22EX308
 • KDL-32EX308
 • KDL-32EX40B
 • KDL-32EX520
 • KDL-32EX523
 • KDL-32EX700
 • KDL-32EX720
 • KDL-32EX729
 • KDL-40EX40B
 • KDL-40EX520
 • KDL-40EX523
 • KDL-40EX620
 • KDL-40EX640
 • KDL-40EX700
 • KDL-40EX720
 • KDL-40EX729
 • KDL-40HX701
 • KDL-40HX800
 • KDL-46EX620
 • KDL-46EX640
 • KDL-46EX700
 • KDL-46EX701
 • KDL-46EX711
 • KDL-46HX701
 • KDL-46HX800
 • KDL-52EX700
 • KDL-52EX701
 • KDL-55EX640
 • KDL-55HX701
 • KDL-55EX711
 • KDL-55EX720
 • KDL-55HX729
 • KDL-55HX800
 • KDL-60EX700
 • KDL-60EX701
 • KDL-60EX720

หมายเหตุ: การใช้ USB LAN adapter อื่นที่นอกเหนือจาก UWA-BR100 ไม่ได้รับการรองรับ.