หมายเลข ID หัวข้อ : 00205441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

วิธีการใช้เกมอะแดปเตอร์หรือไวเลสบริดจ์ ทำการเชื่อมต่อเครื่องของฉันเข้ากับอินเทอร์เน็ต.

    เกมอะแดปเตอร์แบบไร้สายหรือไวเลสบริดจ์ เป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้อุปกรณ์ชุดที่เป็นคู่ที่สื่อสารกันด้วยระบบไร้สายเพื่อหลีกเลี่ยงการเซ็ตอัปที่มีความสลับซับซ้อน. เกมอะแดปเตอร์แบบไร้สายหรือไวเลสบริดจ์ สามารถจะทำการเชื่อมต่อเข้ากับตัวเราท์เตอร์แบบไร้สายโดยใช้สาย Ethernet (แนะนำให้ใช้วิธีนี้เพื่อความมีเสถียรภาพและการทำงานที่ดี) หรือใช้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi.

    คลิกที่ลิงค์ด้านล่างสำหรับข้อมูลในวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆเหล่านี้ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น Blu-ray Disc, TV หรือเครื่องเล่น Network media กับเครือข่ายของท่าน: