หมายเลข ID หัวข้อ : 00135274 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2020

อะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์(Powerline adapter)คืออะไร และใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของฉันได้อย่างไร.

  อะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์ใช้สายไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของท่านในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่าน. จะต้องมีตัวอะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์ในแต่ละปลายของการเชื่อมต่อ. ดังแสดงในรูปตัวอย่างด้านล่าง, เครื่องเล่น Blu-ray Disc ของท่าน, TV หรือ อุปกรณ์ Network media เสียบเข้ากับตัวหนึ่ง และตัวเราท์เตอร์ของท่านเสียบเข้ากับอีกตัวหนึ่งโดยใช้สาย Ethernet มาตรฐาน(ปกติจะมีมาให้พร้อมกับตัวอะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์).
  อะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์(Powerline adapter).

  หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าตัวอะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์จะสามารถเชื่อมต่่อเครือข่ายให้ท่านได้ แต่อาจจะไม่สามารถให้ความเร็วที่สูงพอสำหรับการสตรีมคอนเทนท์ได้. สภาวะของการเดินสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ในอาคาร สามารถจะลดความเร็วของการเชื่อมต่อได้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของท่าน เข้ากับเครือข่่าย โดยใช้ตัวอะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์:

  หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับสเปคของเครื่องนั้น หรือคู่มือที่จัดมาให้เพื่อดูว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่.

  1. เชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์หนึ่งตัวเข้ากับพอร์ต LAN ที่มีอยู่ในตัวเราท์เตอร์โดยใช้สาย Ethernet.
  2. เชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์ตัวเดิมเข้ากับเต้ารับไฟ A/C ที่อยู่ใกล้กับตัวเราท์เตอร์นั้น.
  3. เชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์ตัวที่สองเข้ากับเครื่องเล่น Blu-ray Disc , TV หรือ อุปกรณ์ Network media โดยใช้สาย Ethernet.
  4. เชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์เพาเวอร์ไลน์ตัวที่สองนี้เข้ากับเต้ารับไฟ A/C.
  5. เชื่อมต่อกำลังไฟ A/C ให้กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc , TV หรือ อุปกรณ์ Network media.

   หมายเหตุ: อาจจะใช้เวลาหลายนาทีเพื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย และทำการเซ็ตอัปเครือข่ายโดยใช้เมนูบนทีวีนั้น.