หมายเลข ID หัวข้อ : 00135174 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ทำงานกับอินเทอร์เน็ตได้ เข้ากับเครือข่ายโดยใช้ wireless bridge.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: ความสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นี้ไม่ได้มีอยู่ครบในทุกรุ่นของเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ ทีวี. เพื่อที่จะดูว่าอุปกรณ์ของท่านมีฟังก์ชันที่กล่าวถึงในวิธีการแก้ปัญหานี้หรือไม่, ให้ตรวจเช็คกับสเปคต่าง ๆ หรือคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้.

ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ wireless bridge.

 1. โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแทบเล็ต, ตรวจสอบดูว่าการเชื่อมต่อของเครือข่ายมีการเซ็ตอัปไว้และทำงานอยู่.
  หมายเหตุ: ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ของท่าน สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ในการเซ็ตอัปเครือข่ายและเปิดใช้งานโมเด็ม.

 2. ตรวจสอบดูว่ามีการเซ็ตอัปการเชื่อมต่อแบบไร้สายของท่านแล้วหรือไม่และทำงานกับอุปกรณ์ตัวอื่นในเครือข่ายของท่าน(เครื่องคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต ฯลฯ.)
  1. ถ้าหากอุปกรณ์ตัวอื่นทำงานแบบไร้สายไม่ได้, ให้อ้างอิงกับ ISP ของท่านหรือผู้ผลิตเราท์เตอร์ สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ในการเปิดใช้งานและการเซ็ตอัปการเข้าถึงแบบไร้สาย หรือท่านจะต้องใช้อุปกรณ์แบบ บริดจ์สองตัว.  ดังรูปที่แสดงด้านล่าง หนึ่งตัวสำหรับอุปกรณ์นั้น และอีกหนึ่งตัวสำหรับเราท์เตอร์ของท่าน.
   อุปกรณ์บริดจ์สองตัว 
  2. ถ้าหากเราท์เตอร์ของท่านสามารถทำงานแบบไร้สายได้อยู่แล้ว ท่านก็จะต้องการอุปกรณ์บริดจ์เพียงเครื่องตัวเดียว.
   อุปกรณ์บริดจ์ตัวเดียว
  3. เชื่อมต่อตัวบริดจ์ไร้สายของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับเครือข่ายในบ้านของท่าน. ขั้นตอนนี้จะแปรเปลี่ยนไปตามรุ่นและยี่ห้อของอุปกรณ์บริดจ์ที่ใช้อยู่นั้น. ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ หรือติดต่อกับผู้ผลิตของอุปกรณ์บริดจ์นั้นเพื่อขอความช่วยเหลือ.
  4. เมื่อการกำหนดค่าให้กับบริดจ์เสร็จสิ้น ให้ดำเนินการเซ็ตอัปแบบใช้สายจากเมนูของเครื่องเล่น Blu-ray Disc , TV หรือเครื่องเล่น Network media.
   1. โดยการใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME หรือ MENU.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Network.
   4. เลือกที่ Network Setup.
   5. ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ นี้เพื่อทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย.