หมายเลข ID หัวข้อ : 00199336 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ไม่สามารถทำการสื่อสารเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ เครื่องเล่น Network Media กับอินเทอร์เน็ตได้.

  วิธีการแก้ปัญหานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาหลังการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือเครื่องเล่น Network Media เข้ากับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, ให้ตรวจสอบดูว่าเราท์เตอร์นั้นมีการเซ็ตอัปทีู่ถูกต้องแล้ว แต่เครื่องเล่นยังคงไม่เชื่อมต่อ.

  หมายเหตุ: ไม่ได้มีเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือเครื่องเล่น Network Media ครบทุกรุ่นที่จะสามารถใช้งานกับระบบไร้สายที่มาพร้อมกับตัวเครื่องได้. เพื่อที่จะดูว่าเครื่องเล่นของท่านมีฟังก์ชันอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือไม่ ให้ตรวจเช็คดูจากสเปคที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดู คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้, และต้องมั่นใจว่าได้มีการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว.

  1. ปิดเพาเวอร์อุปกรณ์เครือข่ายของท่าน: โมเด็ม(DSL/cable), เราท์เตอร์, และเครื่องเล่น.
  2. ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดรวมถึง: โมเด็ม(DSL/cable) , โมเด็ม Voice Over IP (VOIP) , แอคเซสพอยต์ไร้สาย เราท์เตอร์ และเครื่องเล่น นานสองนาทีเต็ม, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟของอุปกรณ์ทั้งหมดมีการปิดไปแล้ว.

   หมายเหตุ: โมเด็ม VOIP บางอัน(ที่โทรศัพท์ของท่านเชื่อมต่อกับโมเด็มของท่าน) อาจจะมีแบตเตอรี่อยู่ในเครื่อง. ท่านจะต้องถอดแบตเตอรี่นั้นออกเพื่อให้โมเด็มปิดได้อย่างสมบูรณ์.

  3. เปิดโมเด็มและรอให้ไฟของโมเด็มแสดงให้เห็นว่าได้เชื่อมต่อกับ ISP แล้ว.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากโมเด็มไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่านเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตของท่าน.
   • ถ้าหากท่านต้องตั้งค่าบัญชีของท่าน (เช่นชื่อของยูสเซอร์ และรหัสผ่าน สำหรับลูกค้า DSL), ท่านจะต้องพูดคุยกับ ISP ของท่านโดยตรง.
   • ถ้าหากท่านไม่ทราบวิธีการใช้งานหรือการเข้าไปในอุปกรณ์เครือข่ายของท่าน, (เช่น การตั้งค่าโมเด็ม DSL หรือ เคเบิล ของท่าน), ท่านจะต้องติดต่อกับผู้ผลิตของอุปกรณ์นั้นโดยตรง. ถ้าหากท่านเช่าอุปกรณ์จาก ISP ของท่าน, กรุณาโทรหา ISP ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
  4. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเราท์เตอร์เชื่อมต่ออยู่กับโมเด็มแล้ว:
   1. เปิดเราท์เตอร์ขึ้นมาและรอให้ทำการบูตอัปให้เสร็จสิ้น.
   2. ท่านจะเห็นไฟ WAN กะพริบทำงานอยู่.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหาก ISP ของท่านให้ โมเด็มแบบ bridge-type มา, ให้เชื่อมต่อโมเด็มเข้ากับโมเด็มบรอดแบนด์ และเชื่อมต่อเราท์เตอร์เข้ากับขั้วต่อ LAN ของระบบ Blu-ray Disc โดยใช้สาย Ethernet.
   • ถ้าหากโมเด็มเป็นแบบ router-type , ให้เชื่อมต่ือเราท์เตอร์เข้ากับขั้วต่อ LAN ของเครื่องเล่นโดยใช้สาย Ethernet.
   • ให้อ้างอิงกับคู่มือของเราท์เตอร์สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ.
  5. ตรวจสอบว่าโมเด็มและเราท์เตอร์ได้มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และลองเปิดดูเว็บไซต์อื่นที่แตกต่าง.
  6. เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย, ให้เปิดเครื่องเล่นและตรวจเช็คดู Network Status.

   หมายเหตุ: ความแรงของสัญญาณของเครื่อข่ายไร้สายอาจจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องเล่น Blu-ray Disc. ให้ขยับเครื่องเล่นเข้าใกล้แอคเซสพอยต์ เพื่อเป็นการเพิ่มความแรงของสัญญาณ.

   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
   2. เลือกที่ Setup or Settings.
   3. เลือกที่ Network Settings.
   4. เลือกที่ View Network Status.
   5. กดที่ปุ่ม ENTER เพื่อตรวจสอบดูสถานะของเครือข่าย.
   6. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า Connection Method เป็น Wireless หรือ USB Wireless.
   7. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า Wireless Device เป็น OK.
   8. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า Network SSID ของเราท์เตอร์ไร้สายของท่านมีแสดงออกมา.

    หมายเหตุ: ท่านจะเห็นความแรงของสัญญาณการเชื่อมต่อของเราท์เตอร์ไร้สายของท่านด้วย. ถ้าหากแสดงเป็นเส้นประ - , แสดงว่าท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับเราท์เตอร์อยู่.

   9. ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามี IP address แสดงอยู่.

    หมายเหตุ: ในบางกรณี การตั้งค่าของเราท์เตอร์จะต้องมีการเปลี่ยนจาก dynamic IP address ไปเป็น static IP address เพื่อที่จะให้เครื่องเล่นนั้นเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ได้.

  7. เปลี่ยน Primary DNS ไปเป็น 8.8.8.8 และ Secondary DNS ไปเป็น 8.8.4.4 ในเมนู Network Setup.

  หลังจากที่ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น และตรวจสอบดูว่าโมเด็มและเราท์เตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  1. ปิดเครื่องเล่นและถอดปลั๊กออกจากฝาผนังนานหนึ่งนาทีเต็ม.
  2. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีก ให้ทำการ Factory Reset.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Setup or Settings.
   3. เลือกที่ Resetting.
   4. เลือกที่ Reset to Factory Default Settings.
   5. เลือกที่ Network Settings.
   6. เลือกที่ Start.
   7. เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น ให้ทำการเซ็ตอัปเครือข่ายอีกครั้ง.

   หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานในเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือเครื่องเล่น Network media จะมีให้ดูได้.

  หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าของ DSL, การเซ็ตอัปเราท์เตอร์ อาจจะต้องให้มีการใส่ชื่อของยูสเซอร์และรหัสผ่าน และเราท์เตอร์นั้นจะได้รับการตั้งค่าเป็น PPPoE.

  จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมต้องทำ ถ้าหากมีข้อความPhysical Connection Failed หรือ Internet Access Failed แสดงขึ้นมาหลังการทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว.