หมายเลข ID หัวข้อ : 00149839 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2021

ตัว external HDD ได้รับการรองรับเป็น Cameras and Media ใน PlayMemories Home.

  Image

  ถ้าหากโฟลเดอร์ที่มีชื่อต่อไปนี้ใน External HDD, ตัว HDD อาจจะได้รับการรองรับเป็น Cameras and Media.

  • AVCHD
  • DCIM
  • MP_ROOT
  • PRIVATE
  • MSSONY

  โฟลเดอร์ที่มีชื่อไฟล์ข้างต้นจะมีอยู่ใน External HDD ที่ใช้กับ Direct Copy. ตัว External HDD จะได้รับการรองรับให้เป็นเหมือนกล้อง ในซอฟต์แวร์ PlayMemories Home, ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้แบบเดียวกันกับ Camera Direct. ให้ทำการใช้งานโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ เช่นเมื่อสร้างแผ่นดิสก์ด้วย Camera Direct.

  หมายเหตุ:
  เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์ เช่น การลบข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการเขียนเข้าไปโดยที่ไม่ได้ต้องการของข้อมูลการจัดการจากกล้อง, ท่านจะต้องใช้ตัว External HDD แยกต่างหากเพื่อให้เป็นตำแหน่งสำหรับใช้ในการนำเข้าด้วยซอฟต์แวร์ PlayMemories Home และใช้ External HDD กับ Direct Copy.

  เมื่อจะทำการเชื่อมต่อตัว External HDD ที่ไม่ได้ใช้กับ Direct Copy, ให้ทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด, ลงทะเบียนโฟลเดอร์ใน External HDD และจากนั้นให้ทำการรีสตาร์ทซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ใหม่.