หมายเลข ID หัวข้อ : 00066737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/10/2023พิมพ์

ภาพยนตร์ต่าง ๆ บางอันจะมีการแบ่งออกไปภายหลังการนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์.

ภาพยนตร์ต่าง ๆ บางอันจะมีการแบ่งออกไปภายหลังการนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์.

  ขึ้นอยู่กับระบบบันทึกภาพยนตร์ (AVCHD) หรือระบบไฟล์ของการ์ดหน่วยความจำ (exFAT), ภาพยนตร์ที่บันทึกในเวลาที่ยาวนานจะถูกแบ่งออกไปเป็นหลาย ๆ ไฟล์ในตอนที่ถ่ายทำ, และจะถูกนำเข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นหลาย ๆ ไฟล์เช่นกัน. ตามข้อกำหนด ขนาดไฟล์สูงสุดในหนึ่งไฟล์จะเท่ากับ 2GB หรือ 4GB. ไฟล์ที่ถูกแบ่งออกไปจะสามารถนำมารวมกันเป็นไฟล์เดียวในซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

  นอกจากนี้, เมื่อดาวน์โหลดเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ใน PlayMemories Home, จะสามารถนำเข้าไปเป็นไฟล์เดี่ยวตั้งแต่เริ่มต้น.
  (ยกเว้น ภาพยนตร์ MP4 ของบางรุ่น)

  PlayMemories Home สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้.
  http://sony.net/pm/

  หมายเหตุ:

  • ใช้ PlayMemories Home ล่าสุด.
  • ภาพยนตร์ MP4 ที่แบ่งออกมาจะได้รับการทำเป็นไฟล์แยกจากกันในกล้อง และจะไม่มีการรวมกันให้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการนำเข้า แม้ว่า ท่านจะใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ก็ตาม. ถ้าหากท่านต้องการรวมภาพยนตร์ต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน ท่านสามารถทำได้โดยการใช้การทำงานของการแก้ไขใน PlayMemories Home ได้.
  • ไฟล์ต่าง ๆ จะได้รับการรวมเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติเฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบไฟล์เป็น NTFS หรือ exFAT. แต่จะไม่มีการรวมไฟล์ให้ ถ้าหากระบบไฟล์นั้นเป็น FAT32. ให้ตรวจสอบ properties ของไดร์ฟปลายทางเพื่อทำการตรวจสอบระบบของไฟล์ดูก่อน.
  • เสียงอาจมีการขาดตอน ถ้าหากท่านใช้ซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ใช่ PMB หรือ PlayMemories Home ในการนำเข้าไฟล์นั้น. ถึงแม้ว่า ท่านจะใช้ซอฟต์แวร์อื่นในการแก้ไข. ให้ใช้แต่ซอฟต์แวร์ที่ระบุในการนำเข้าไฟล์ภาพยนตร์ต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น.