หมายเลข ID หัวข้อ : 00132136 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

วิธีการส่งออกรูปภาพและวิดีโอโดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อทำการส่งออกไฟล์มีเดียต่าง ๆ ไปให้กับกล้อง โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home:

  1. เปิดซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ขึ้นมา.
  2. เชื่อมต่อกล้องหรืออุปกรณ์มีเดียเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. ในหน้าต่างของ PMH, คลิกที่ Export.

   Click export

  4. เลือกปลายทางที่จะส่งออกไป.

   Select destination

  5. ลากและวางรูปภาพที่เลือกไปทางขวา.

   Drag and drop

  6. คลิกที่ Next หลังจากที่ลากรูปภาพที่เลือกไว้นั้นแล้ว.

   Click Next

   หมายเหตุ:

   • ท่านสามารถจะเพิ่มรูปภาพได้โดยการลากไปทางด้านขวา.
   • ท่านสามารถจะทำการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพที่จะส่งออกไปได้ โดยการคลิกที่ Settings, ใส่เครื่องหมายช่องที่อยู่กับ Change image size of photos และ จากนั้น คลิกที่ OK.
  7. คลิกที่ปุ่ม Export.

   Export button

   Exporting

   หมายเหตุ:

   • ห้ามทำการตัดการเชื่อมต่อกล้องออกไปหรือถอดการ์ดหน่วยความจำออกในระหว่างกระบวนการส่งออกนี้.
   • ชื่อของไฟล์ที่ส่งออกไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากันได้กับระบบที่จะใช้ในการบันทึกของกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
  8. ที่กรอบไดอะล็อก Exporting completed, คลิกที่ปุ่ม OK.

   Export complete