หมายเลข ID หัวข้อ : 00244496 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

[วีดีโอ] วิธีการแก้ปัญหา Sony Voice Remote Control ของท่าน

    เรียนรู้วิธี การแก้ปัญหาเรื่องการสั่งงานด้วยเสียงใน รีโมทคอนโทรลของ Sony Android TV    คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube