หมายเลข ID หัวข้อ : 00197418 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2021

ไม่มีเสียงออกมาหรือระดับเสียงที่ออกมาจากลำโพงของทีวีมีความเบา

  ถ้าท่านมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับแจ็คขนาด 3.5 มม.บนทีวี อาจจะเป็นไปได้ที่เสียงจะออกมาทั้งที่ลำโพงของทีวีและอุปกรณ์นั้นพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน ท่านอาจจะอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการให้ได้เสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของ Bravia TV พร้อมกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ปัญหาเมื่อไม่มีเสียงหรือระดับเสียงที่ต่ำจากลำโพงของทีวี

  ข้อสำคัญ:ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คสถานะหลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  1. ตรวจดูการตั้งค่าของ  ลำโพง (Speakers)ในทีวี ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกไว้เป็น ลำโพงของทีวี (TV Speakers) แล้ว
  2. เพิ่มระดับเสียงของทีวี
  3. ถ้ามีการใช้กล่องเซ็ตทอป ที่มีตัวควบคุมระดับเสียง ให้เพิ่มระดับเสียงของกล่องเซ็ตทอปนั้น

   หมายเหตุ: ถ้ากล่องเซ็ตทอปเชื่อมต่ออยู่โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ Audio/Video (A/V) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสาย A/V ได้มีการเชื่อมต่ออย่างมั่นคงเข้ากับวิดีโออินพุตที่ถูกต้องในเครื่องทีวี

  4. ต้องมั่นใจว่าไม่ได้มีการปิดเสียงของทีวีไว้
  5. ต้องมั่นใจว่าไม่มีหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับทีวี
  6. ถ้ามีการส่งออกอากาศแบบอนาล็อกอยู่ ให้ทำการจูนช่องสัญญาณอนาล็อกและตรวจเช็คดูว่ามีนอยส์รบกวนหรือไม่
   • ถ้ามีเสียงรบกวนออกมาจากทีวี ตรวจเช็คหาสาเหตุอื่นเช่น แอปที่ไม่มีเสียงหรือคอนเทนท์ที่เล่นนั้น
   • ถ้าไม่มีเสียงรบกวน: เสียงอาจจะไม่มีออกมาเนื่องจากสาเหตุอยู่ในตัวทีวี ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ 7
  7. ถ้าหากทีวีมีการตั้งค่า  MTS ในเมนู ออดิโอ ให้ตั้งไปเป็น MAIN หรือ STEREO

   หมายเหตุ: ถ้าหากอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณไม่ได้ตั้งไว้เป็นสเตอริโอหรือไม่สามารถส่งสัญญาณสเตอริโอออกมาได้ เสียงอาจจะออกมาจากลำโพงเพียงด้านเดียวของทีวี และระดับเสียงจะออกมาเบา ในกรณีนี้ ให้ทำการปรับหรือ เปลี่ยนอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ

  8. ถ้าทีวีมีเอฟเฟ็ค Simulated ในเมนูออดิโอ ให้ตั้งให้เป็น off
  9. ถ้าหากทีวีมีการตั้งค่าของ Volume Offset ในเมนูออดิโอ ให้ตั้งค่าให้สูงขึ้นหรือค่าสูงสุด
  10. ตรวจดูให้มั่นใจว่าลำโพงของทีวีไม่ได้ตั้งไว้เป็นลำโพงเซ็นเตอร์

   หมายเหตุ: ทีวีบางตัวจะอนุญาตให้ลำโพงของทีวีทำหน้าที่เป็นลำโพงเซ็นเตอร์ได้เมื่อใช้เครื่องรับแบบมัลติแชลแนล

  11. ตรวจสอบว่าลำโพงได้มีการตั้งค่าไปที่ ON ในเมนูทีวี

   ข้อสำคัญ: ถ้าทีวีนั้นมีแจ็ค ช่องต่อสัญญาณเสียงออกและเชื่อมต่อกับ ระบบสเตอริโอ ลำโพงของทีวีอาจจะมีการปิดไว้ ทีวีบางเครื่องต้องตั้งค่าลำโพงในตัวหรือลำโพงเซ็นเตอร์ให้ปิด (Off) ก่อนที่จะมีการส่งเสียงออกมาให้กับเครื่องรับสเตอริโอผ่านทางแจ็คออดิโอเอาต์

  12. ถ้าหากทีวีมีการตั้งค่า Headphone/Audio-Out ในเมนู Sound ,ให้ตั้งไปที่ Audio-Out
  13. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อสาย A/V ทั้งหมด มีการเชื่อมต่อเข้ากับทีวีอย่างถูกต้อง
  14. ทดสอบทีวีโดยการใช้แหล่งจ่ายสัญญาณอื่น เช่น เครื่องเล่น VCR, DVD หรือ Blu-ray Disc
  15. ดำเนินการ เพาเวอร์รีเซ็ต  ในทีวี

   หมายเหตุ: สำหรับ Android TV™ หรือ Google TV™, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำ รีเซ็ตเพาเวอร์

  16. ในการใช้กล่องเซ็ตทอป ให้ลองทำการรีเซ็ต
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการรีเซ็ตกล่องเซ็ตทอป (set-top box) ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์นั้น
  17. ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข หลังการทำ เพาเวอร์รีเซ็ต, ให้รีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (สำหรับ LCD TV)
   หมายเหตุ:

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้ ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน