หมายเลข ID หัวข้อ : 00134868 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2020

มีความรู้สึกว่าทีวีอุ่นหรือร้อนเกินไปที่จะสัมผัสได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  เป็นไปได้ที่ LCD TV นี้อาจจะอุ่นหรือร้อนเมื่อสัมผัสกับตัวเครื่อง หลังการใช้งานหลายชั่วโมง เนื่องจาก LCD TV มีความบางและตัวเครื่องค่อนข้างเล็ก ความร้อนที่เกิดจาก แสงด้านหลัง LED ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านข้างของทีวีจะสังเกตได้ง่ายขึ้น อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นนี้เป็นการทำงานที่ปกติ และไม่เป็นสิ่งที่จะต้องกังวล เรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความบกพร่อง หรือมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรืออายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

  เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งหมด ต้องให้แน่ใจว่าทีวีนี้มีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนสูงเกิน นอกจากนี้ กรุณาทำการเปลี่ยน โหมดภาพ (Picture mode) จาก Vivid ไปเป็น Standard หรือลด ความสว่าง (Brightness) เพื่อลดความสิ้นเปลืองกำลังไฟและให้เกิดความร้อนน้อยลง

  ถ้าต้องการเปลี่ยน โหมดภาพ (Picture mode) จาก Vivid ไปเป็น Standard:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่Settings
  3. เลือกที่ Display ในหมวดของ TV
  4. เลือกไปที่ Picture
  5. เลือกที่ Picture mode
  6. เลือกไปที่ Standard

  ถ้าต้องการเปลี่ยน Brightness;

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่Settings
  3. เลือกที่ Display ในหมวดของ TV
  4. เลือกไปที่ Picture
  5. เลือกที่ Brightness และปรับระดับความสว่างให้ลดต่ำลง

  หมายเหตุ: กรุณาใช้ทีวีนี้ในช่วงของอุณหภูมิของ 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F) และเลี่ยงการให้ทีวีโดนแสงแดดโดยตรง