หมายเลข ID หัวข้อ : 00134868 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

มีความรู้สึกว่า ทีวีอุ่นหรือร้อนเกินกว่าที่จะสัมผัสได้.

  หมายเหตุ: หัวข้อนี้จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบกับ Applicable Products ที่อยู่ในส่วนล่างนี้.

  มีความเป็นไปได้ที่จะรู้สึกว่า LCD TV มีความอุ่นหรือร้อนเมื่อสัมผัสหลังการใช้งานหลายชั่วโมง. เนื่องจาก LCD TV มีความบางและตัวกรอบเครื่องค่อนข้างเล็ก, ความร้อนที่เกิดจาก LED backlight ที่อยู่ทางด้านล่างหรือด้านข้างของทีวีจะยิ่งเห็นได้ชัด. อุณหภูมิที่อุ่นนั้นเป็นการทำงานที่ปกติและไม่น่าเป็นสิ่งที่ต้องกังวล. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการแสดงถึงอาการเสียหรือมีผลต่อความน่าเชื่อถือ หรือ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด.

  เหมือนกับเครื่องใช้อิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งหมด, ต้องแน่ใจว่า ทีวีนั้นมีการระบายอากาศที่ดีเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนสูงเกิน. นอกจากนี้ กรุณาเปลี่ยนโหมด Picture mode จาก Vivid ไปเป็น Standard หรือลด Brightness (ความสว่าง) เพื่อลดการสิ้นเปลืองกำลังและการเกิดความร้อนที่น้อยลง.

  ถ้าต้องการเปลี่ยนโหมด Picture จาก Vivid ไปเป็น Standard:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Display ในกลุ่มของ TV.
  4. เลือกที่ Picture.
  5. เลือกที่ Picture mode.
  6. เลือกที่ Standard.

  การเปลี่ยนจาก Brightness;

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Display ในกลุ่มของ TV.
  4. เลือกที่ Picture.
  5. เลือกที่ Brightness และ ปรับลดระดับความสว่าง.

  หมายเหตุ: กรุณาใช้ทีวีในช่วงอุณหภูมิของ 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F), และหลีกเลี่ยงการเปิดให้ทีวีโดนแสงแดดโดยตรง.