หมายเลข ID หัวข้อ : 00194100 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2022

มีจุด หรือ พิกเซล จำนวนหนึ่งจุด หรือ มากกว่า บนหน้าจอ LCD/OLED ที่เป็นจุดมืด หรือ จุดสว่างสีแดง เขียว หรือ น้ำเงิน.

  สิ่งที่ท่านเห็นเป็นเพียงหนึ่ง หรือ มากกว่า ของจำนวนจุดที่มีมากกว่า 2,000,000 จุดที่ประกอบรวมกันเป็นหน้าจอ LCD หรือ OLED. จุดเหล่านี้ (หรือ ที่เรียกเป็นพิกเซล) อาจจะแสดงเป็นสี แดง เขียว น้ำเงิน ขวา หรือ ดำ.

  ได้มีการนำเทคโนโลยีความแม่นยำสูง มาใช้ในการผลิตจอแสดงผล LCD/OLED เหล่านี้เพื่อให้มีการทำงานที่เป็นมาตรฐานที่สูง. แต่เนื่องจาก จอ LCD/OLED ทั้งหมด อาจจะมีจุดจำนวนเล็กน้อยที่ไม่มีการเปลี่ยนสีได้ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทใด. เรื่องนี้เป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในจอ LCD/OLED ทั้งหมดจากทุกผู้ผลิต และถือว่าเป็นปกติวิสัยของเทคโนโลยีนี้. ส่วนใหญ่, จุดเหล่านี้จะอยู่บนหน้าจอ แต่สังเกตุเห็นได้เฉพาะในระหว่างที่แสดงเป็นภาพสีขาว หรือ ดำล้วนเท่านั้น และไม่ควรจะเห็นได้ในสภาวการณ์รับชมตามปกติ.

  หมายเหตุ:

  • บางพิกเซลอาจจะเสีย หรือ บกพร่องได้ ถ้าหากมีสิ่งสกปรกบนหน้าจอ. การทำความสะอาดหน้าจอทั้งหมดด้วยผ้าที่แห้ง เพื่อตรวจสอบดูว่า ปัญหาเกิดมาพิกเซลที่เสีย หรือ บกพร่อง หรือ จากความสกปรก หรือ ขยะ.
  • เนื่องจาก การเกิดความบกพร่องของพิกเซลหนึ่ง หรือ หลายพิกเซลเป็นสิ่งปกติในทุกหน้าจอ LCD/OLED, ถ้าหากหน้าจอ LCD/OLED นั้นได้ถูกเปลี่ยนมา ก็มีความเป็นไปได้สูงที่การเปลี่ยนนั้นจะแสดงอาการเดียวกันออกมา และ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีจำนวนของพิกเซลบกพร่อง หรือ พิกเซลเหล่านั้นเห็นได้หลายตำแหน่งมากกว่าอันที่ถูกเปลี่ยนออก.
  • บางครั้งพิกเซลที่เสีย หรือ บกพร่องนี้ก็อาจจะดีขึ้นมาได้เมื่อเวลาผ่านไป.