หมายเลข ID หัวข้อ : 00206540 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2019

การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง(Accessibility)สำหรับ BRAVIA TV (ที่ไม่ใช่ Android TV™)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

หน้านี้จะเป็นการอธิบายถึงฟีเจอร์ การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงต่าง ๆ.
หน้าและลิงค์นี้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องตาม WCAG2.0. แนะนำให้ใช้ NVDA เพื่ออ่านหน้านี้และลิงค์.

 

การช่วยเหลือในการมองเห็น(Vision Assist)

การช่วยเหลือในการได้ยิน(Hearing Assist)

การช่วยเหลือในการสั่งงาน(Action Assist)


 

*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC