หมายเลข ID หัวข้อ : 00206528 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2020

คำบรรยายในภาพ(Closed Caption/Subtitle)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

  ซับไตเติล(Subtitles)เป็นการแสดงออกมาเป็นข้อความของส่วนที่เป็นออดิโอของคอนเทนท์ที่แสดงอยู่บนหน้าจอทีวี. จะรวมถึงเสียงเอฟเฟ็คและการบรรยายฉาก แต่ส่วนที่ไม่มีเป็นคำพูดจะมีหรือไม่จะขึ้นอยู่กับคอนเทนท์นั้น ๆ.


  การแสดงซับไตเติลบนหน้าจอทีวี

  ฟีเจอร์ซับไตเติลจะเปิดขึ้นมาได้โดยการกดที่ปุ่ม SUBTITLE (CC) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี.
  คอนเทนท์ที่จะมีซับไตเติลให้ดูได้จะมีดังต่อไปนี้:

  • รายการทีวีที่ส่งออกอากาศ(TV broadcasts): ซับไตเติลอาจจะไม่มีในบางรายการทีวีที่ส่งออกอากาศ.
  • ภาพยนตร์: ซับไตเติลอาจจะไม่มีในภาพยนตร์บางเรื่อง.
  • Apps: แอปต่าง ๆเช่น Netflix, จะเปิดซับไตเติลได้โดยการใช้เมนูการตั้งค่าของตนเองแทนการกดที่ปุ่ม SUBTITLE (CC) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี. นอกจากนี้, บางแอปยังสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของตัวหนังสือได้ด้วย.

   หมายเหตุ: เข้าไปดูที่หน้าเว็บสนับสนุนของแอปต่าง ๆนั้นสำหรับข้อมูลรายละเอียดรวมถึงฟีเจอร์วิธีการเปิดใช้งาน.