หมายเลข ID หัวข้อ : 00206528 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2022

คำบรรยายในภาพ (Closed Caption/Subtitle)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ซับไตเติล (Subtitles) เป็นการแสดงข้อความของส่วนที่เป็นออดิโอของเนื้อหาที่จะแสดงอยู่บนหน้าจอทีวี จะรวมถึงเสียงเอฟเฟ็คและการบรรยายฉาก แต่ส่วนที่ไม่มีเป็นคำพูดจะมีหรือไม่จะขึ้นอยู่กับเนื้อหานั้น ๆ


  การแสดงซับไตเติลบนหน้าจอทีวี

  คุณสมบัติซับไตเติลจะมีการเปิดการทำงาน โดยการกดที่ปุ่ม SUBTITLE (CC) บนตัวรีโมทคอนโทรลทีวี
  เนื้อหาที่มีซับไตเติลให้จะมีดังนี้:

  • รายการทีวีที่ส่งออกอากาศ (TV broadcasts): ซับไตเติลอาจจะไม่มีในบางรายการทีวีที่ส่งออกอากาศ
  • ภาพยนตร์: ซับไตเติลอาจจะไม่มีในภาพยนตร์บางเรื่อง.
  • แอป (Apps): แอปต่าง ๆ เช่น Netflix จะเปิดซับไตเติลได้โดยการใช้เมนูการตั้งค่าของตนเองแทนการกดที่ปุ่ม SUBTITLE (CC) บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี นอกจากนี้ บางแอปยังสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของตัวหนังสือได้ด้วย

   หมายเหตุ: เข้าไปดูที่หน้าเว็บสนับสนุนของแอปต่าง ๆ นั้นสำหรับข้อมูลรายละเอียดรวมถึงคุณสมบัติวิธีการเปิดใช้งาน