หมายเลข ID หัวข้อ : 00142668 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2019

วิธีการตรวจเช็คดูชื่อรุ่น หมายเลขประจำเครื่อง และ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของ BRAVIA TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถดูชื่อรุ่น หมายเลขประจำเครื่อง และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของทีวีของท่านได้ ด้วยสามวิธีการต่อไปนี้.

วิธีการตรวจเช็คดูสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์ และการตั้งค่าของยูสเซอร์ จะแปรผันไปตามรุ่นเครื่องของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.

บนสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่นของเครื่องปกติจะอยู่บนสติกเกอร์ ที่อยู่ทางด้านหลังของทีวี หรือมี สลักไว้ที่แผงพาเนลด้านหน้าของทีวี. โปรดระมัดระวัง ชื่อรุ่นและหมายเลขรุ่นจะแตกต่างกัน:

1: ชื่อรุ่น

2: หมายเลขประจำเครื่อง

ในการตั้งค่าของยูสเซอร์ของทีวี

วิธีการตรวจเช็คข้อมูล เช่น ชื่อรุ่น จะแปรผันไปตาม เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของรุ่นของ Sony Android TV™ และปีที่ออกจำหน่ายสำหรับทีวีอื่น ๆ นอกเหนือจาก Android TV. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.

ตัวเลือก A - Sony Android TV:

 1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่ System information ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information.

  ข้อมูลระบบ

  ข้อมูลระบบ

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน.

 • สำหรับ Android™ 8.0 (Oreo)™
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Apps.
  3. เลือกที่ Help.
  4. เลือกที่ System information ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information.
 • สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือก่อนหน้านั้น:
  1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
  2. เลือกที่ Help ในกลุ่มของ Settings.
  3. เลือกที่ System information ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information.

ตัวเลือก B - สำหรับ ทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV:

 1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ System Settings หรือ Product Support.
 4. เลือกที่ Customer Support หรือ System Information.
 5. สำหรับทีวีรุ่นที่ออกจำหน่ายหลังปี 2015:
  เลือกที่ Product Information.

หมายเหตุ: 

 • สำหรับรุ่นที่ออกในปี 2014:
  HOME > Help(?) > Customer Support > System Information
 • ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์.

หน้าจอจะแปรผันไปตามรุ่นของทีวีของท่าน. ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย.
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลระบบ
 

*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.