หมายเลข ID หัวข้อ : 00142668 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/09/2021

วิธีการหาชื่อรุ่น หมายเลขซีเรียล และ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบ สำหรับ BRAVIA TV

  สาระสำคัญสำหรับการตรวจสอบรายการต่าง ๆ


  รายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการตรวจสอบรายการต่าง ๆ และวิธีการ

  บนกล่องบรรจุภัณฑ์เดิม

  ชื่อรุ่นและ ซีเรียลบนกล่อง

  หมายเหตุ: ที่มีอยู่ในกล่องคือ คู่มือผู้ใช้ ที่ท่านสามารถจะหาหมายเลขรุ่นได้เช่นกัน

  บนสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์

  ชื่อรุ่นของเครื่องปกติจะอยู่บนสติกเกอร์ ที่อยู่ทางด้านหลังของทีวี หรือมี สลักไว้ที่แผงพาเนลด้านหน้าของทีวี โปรดระมัดระวัง ชื่อรุ่นและหมายเลขรุ่นจะแตกต่างกัน:

  รูปภาพของสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์

  1. ชื่อรุ่น
  2. หมายเลขประจำเครื่อง

  ข้อมูลระบบทีวี

  วิธีการตรวจดูข้อมูลเช่น ชื่อรุ่น จะแตกต่างกันไปตาม เวอร์ชันของซอฟต์แวร์สำหรับรุ่นที่เป็น Sony Android TV™ หรือ Google TV™ และปีที่วางจำหน่ายสำหรับทีวีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Android TV หรือ Google TV เลือกแบบทีวีของท่านและตรวจดูรายละเอียดต่าง:

  Android TV และ Google TV:

  ทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV หรือ Google TV: