หมายเลข ID หัวข้อ : 00122508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

มีการแสดงหน้าจอสีขาวที่ว่างเปล่าในบางครั้ง เมื่อทีวีเข้าสู่ Daydream.

  Daydream มีการ ON ไว้โดยค่าเริ่มต้น.

  อย่างไรก็ตาม, ถ้าหากนาฬิกาใน BRAVIA ไม่ตรงกับของเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เน็ตของท่าน ทีวีนั้นจะไม่สามารถรับภาพจากเซิร์ฟเวอร์นั้นได้, และหน้าจอสีขาวจะแสดงขึ้นมาแทน.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่าวิธีการสำหรับรับค่าเวลาหรือทำการปิด Daydream.

  1. วิธีการตั้งค่าวิธีการสำหรับรับค่าเวลา.
   เมื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต:
   1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Date & time ในกลุ่มของ SYSTEM PREFERENCES.
   4. ตั้งค่า Automatic date & time ไปเป็น On.
   5. ตั้งค่า Time synchronization ไปเป็น Use network-provided time.

   เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต:
   1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Date & time ในกลุ่มของ SYSTEM PREFERENCES.
   4. ตั้งค่า Automatic date & time ไปเป็น Off.
   5. ให้ทำการปรับตั้งค่า Time และ Date.
  2. วิธีการปิด Daydream.
   1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Daydream ในกลุ่ม TV.
   4. เลือกที่ Daydream.
   5. ตั้งค่า None.